Konfigurace – Barvy

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Na této stránce můžete nastavit barvu textu, pozadí, výběru a kurzoru v panelech souborů. Můžete si také vybrat, zda chcete zobrazit kurzor jako malý obdélník nebo jako plný rámeček. Nemůžete však změnit barvu tlačítek a čar (pouze celkově pomocí Ovládacích panelů v systému Windows), protože se používá standardní formát daný systémem Windows.

Barvy
Barva písma
Tuto volbu použijte k výběru barvy textu seznamu souborů a složek v obou panelech.
Barva pozadí
Vyberte barvu pozadí dle své volby. Touto barvou budou zobrazeny pouze panely souborů. Barva pozadí ohraničujícího rámu je dána standardní barvou tlačítek.
Barva pozadí 2
Nové: Nastavte odlišnou barvu pro všechny sudé řádky. Je doporučeno nastavit barvu, která se od normální barvy pozadí liší jen nepatrně.
Barva výběru
Zde můžete nastavit barvu pro vybrané soubory. Nevybírejte stejnou barvu jako pro text.
Barva kurzoru
Nastavte barvu pro výběrový rámeček okolo aktuálního souboru. Výchozí je čárkovaný inverzní rámeček (standard systému Windows).
Písmo kurzoru
Umožňuje změnit barvu textu v kurzorové liště. Tato volba je k dispozici, pouze pokud je vybrán inverzní kurzor.
Ostatní
Zde můžete definovat barvy pro prohlížeč Lister a funkci Porovnání obsahu.
Pro prohlížeč Lister můžete nastavit:
 • Barvu textu a pozadí pro normální text
 • Barvu textu a pozadí pro vybraný text
 • Barvu pro odkazy HTML (pouze režim Text HTML)

Pro funkci Porovnání obsahu můžete nastavit:

 • Barvu textu pro rozdíly v textovém režimu
 • Barvu textu pro rozdíly ve vybraném textu v textovém režimu
 • Barvu textu pro rozdíly v binárním režimu
 • Barvu textu pro rozdíly ve vybraném textu v binárním režimu
 • Barvu textu pro text bez rozdílů
 • Barvu pozadí pro text bez rozdílů
 • Barvu pozadí pro text s rozdíly
 • Barvu textu pro vybraný text bez rozdílů
 • Barvu pozadí pro vybraný text bez rozdílů

Pro záhlaví panelu souborů můžete nastavit:

 • Barvu textu aktivního panelu
 • Barvu pozadí aktivního panelu
 • Barvu textu neaktivního panelu
 • Barvu pozadí neaktivního panelu

Pro dialogové okno "Synchronizace složek" můžete nastavit:

 • Barvu pozadí vybraných řádků
Použít inverzní kurzor
Pokud je tato volba zaškrtnuta, bude kurzor zobrazen jako plná lišta v barvě vybrané v položce Barva kurzoru. Jinak bude kurzor zobrazen jako obdélník kolem aktivního souboru.
Použít inverzní výběr
Vybrané soubory se zobrazí jako plná lišta v barvě vybrané v položce Barva výběru. Nelze vybrat zároveň s předchozí možností.
Definovat barvy pro jednotlivé typy souborů
Otevře dialogové okno, které umožňuje definovat různé barvy pro různé typy souborů, například jednu barvu pro archivy ZIP a jinou barvu pro systémové soubory.
Ukázka
Zde se zobrazuje ukázka ve vybrané barvě textu a pozadí.

ID: Dialog box: Configuration: Colors