Konfigurace - Archivátory

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Na této stránce můžete nastavit spolupráci programu Total Commander s archivátory (ZIP, ARJ, LHA, RAR, UC2 a ACE). Archivátory umožňují komprimaci souborů, které pak mají mnohem menší velikost. Programy nelze ve zkomprimované podobě spouštět, musí být nejprve extrahovány. To může program Total Commander provést automaticky. Archivátor ZIP nastavíte na samostatné stránce.

Ikona knihy Příbuzná témata

Zacházet s archivy stejně jako se složkou
Pokud zaškrtnete tuto možnost, můžete dvojitým kliknutím na archivech zobrazit jejich obsah. Pak můžete pomocí standardních funkcí programu Total Commander kopírovat, přidávat, odstraňovat nebo zobrazovat soubory z archivu. Pokud ji nezaškrtnete, bude program Total Commander spouštět program přidružený k danému archivu. Pokud není žádný program přidružen, bude soubor otevřen v programu Total Commander.
Archivátor ARJ
Zadejte název a cestu k archivátoru ARJ (doporučený soubor: arj32.exe).
Upřednostňovat interní dekomprimátor ARJ
Program Total Commander obsahuje vnitřní dekomprimátor ARJ. Zaškrtnutím této možnosti umožníte jeho používání. Vnitřní dekomprimátor nepodporuje zašifrované soubory.
Archivátor LHA
Zadejte název a cestu k archivátoru LHA (doporučený soubor: lha32.exe). Tento archivátor vytváří soubory s příponou 'LZH'.
Upřednostňovat interní dekomprimátor LZH
Bude se používat vestavěný dekomprimátor LZH.
Archivátor RAR
Zadejte název a cestu k archivátoru RAR (doporučený soubor: winrar.exe). Tento archivátor vytváří soubory s příponou 'RAR'.
Upřednostňovat interní dekomprimátor RAR
Bude se používat knihovna UnRAR.DLL (UnRAR64.DLL v 64bitové verzi systému Windows), která je součástí programu Total Commander.
Archivátor UC2
Zadejte název a cestu k archivátoru UC2 (soubor uc.exe). Tento archivátor vytváří soubory s příponou 'UC2'. Nefunguje v 64bitové verzi systému Windows.
ACE (>= 1.2b)
Zadejte název a cestu k archivátoru ACE (doporučený soubor: winace.exe). Tento archivátor vytváří soubory s příponou 'ACE'. Je zapotřebí archivátor ACE 1.2b nebo novější verze.
Upřednostňovat interní dekomprimátor ACE
Bude se používat knihovna UnACEv2.DLL, která je součástí programu Total Commander (64bitová verze není momentálně k dispozici).
Vytvářet archivy TAR pro systém Linux (není-li zaškrtnuto: systém SunOS)
Rozdíl mezi oběma formáty je pouze v zobrazení velmi dlouhých názvů souborů (více než 99 znaků). Ty jsou v systému Linux (GNU TAR) a SunOS uloženy odlišně.
Archivační doplňky
Zde můžete přidat další archivátory a dekomprimátory. Další archivátory můžete najít na adrese www.ghisler.com, například archivátor pro formát BZIP2. Tento archivátor dokáže komprimovat pouze jednotlivé soubory, ale je velmi efektivní.
Pokud chcete požadovaný soubor vyhledat, klikněte na toto tlačítko.

ID: Dialog box: Configuration: Packer