Konfigurace - Archivátor ZIP

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

ZIP
Archivátor ZIP
Zadejte název a cestu k archivátoru ZIP (soubor pkzip.exe). Můžete použít tlačítko .
Použít interní archivátor ZIP
Bude se používat archivátor ZIP vestavěný v programu Total Commander. Po komprimaci bude soubor ZIP automaticky prověřen, zda neobsahuje chyby. Průběh této ověřovací funkce můžete zrušit, aniž by byl soubor ZIP odstraněn. Kontrolu můžete zcela vypnout nastavením položky VerifyZip=0 v souboru wincmd.ini v části [Packer].
ZIP-NT 2.0.1 (dlouhé názvy)
Uvedený archivátor je Info-Zip pro systém Windows NT 2.0.1 a novější verze (ZIP NT). Archivátor Zip 2.0.1 musí být pro práci s programem Total Commander upraven (záplatován), jinak nedojde ke komprimaci souborů, které v názvech obsahují mezery. Pokud program Total Commander zjistí neaktualizovanou verzi archivátoru Info-Zip 2.0.1, provede tuto úpravu automaticky. Archivátor Zip-NT můžete najít na internetové adrese ftp://ftp.uu.net/pub/archiving/zip/ (pro stažení souboru z této adresy použijte aplikaci Internet Explorer, Netscape nebo program Total Commander).
 
Pokud máte novější verzi archivátoru ZIP-NT, není již tato úprava nutná. V tomto případě při zobrazení dotazu, zda chcete tento archivátor přesto používat, klikněte na tlačítko 'Ano', ale pro ověření správné funkčnosti vytvořte zkušební archiv se soubory, které v názvech obsahují mezery.
Dekomprimátor ZIP
Zadejte název dekomprimátoru ZIP (soubor pkunzip.exe) včetně cesty.
Upřednostňovat interní dekomprimátor ZIP
Program Total Commander obsahuje vnitřní dekomprimátor ZIP (autorem je skupina Info ZIP), který umožňuje dekomprimaci bez nutnosti programu PKunzip. Pokud chcete používat interní dekomprimátor ZIP, zaškrtněte toto políčko. Když bude zaškrtnuté, bude se vždy používat vnitřní dekomprimátor ZIP.
Následující možnosti platí pouze pro interní archivátor ZIP:
Komprese (0 až 9)
Zde můžete vybrat kompresní poměr (sílu komprese). Kompresní poměr lze zadat od hodnoty 1 (nejrychlejší komprese) do hodnoty 9 (nejlepší, ale také nejpomalejší komprese). Je možná i hodnota 0 (bez komprese). Protože je hodnota 9 velmi pomalá a jen o několik málo promile lepší než normální komprese (6), je hodnota 6 nastavena jako standardní.
Složka pro dočasné soubory (interní archivátor ZIP)

Určuje složku, do níž interní archivátor ZIP bude ukládat dočasné soubory (nutné jen při komprimaci na vyměnitelné disky):

Výchozí
Program Total Commander používá systémovou proměnnou TEMP, která je nastavena v souboru autoexec.bat. Pokud v souboru autoexec.bat nemáte proměnnou TEMP nastavenu, nastavte ji. Přidejte řádek SET TEMP=C:\TEMP do souboru autoexec.bat a vytvořte složku C:\TEMP.
Jiná
Zde můžete zadat jinou složku, kterou bude program Total Commander používat místo běžné složky TEMP. Tato složka musí existovat!
Další nastavení
Dlouhé názvy zkrátit na 8.3
U souborů s dlouhými názvy se do souboru ZIP uloží pouze krátký název (8 znaků pro název a 3 znaky pro příponu). Tím bude možné soubor ZIP extrahovat také v prostém systému DOS.
Datum dle nejnovějšího souboru
Po komprimaci bude datum souboru ZIP nastaveno na datum nejnovějšího souboru v archivu.
Otevírat neúplné archivy ZIP
Umožňuje otevřít soubory ZIP, které byly staženy jen částečně, dokonce i v průběhu stahování souboru. Tím je možné zobrazit obsah archivu před dokončením stahování. Je to užitečné u velmi velkých souborů ZIP.
Zachovat soubory s chybou CRC
Soubory, u nichž dojde k chybě kontroly dat CRC, jsou běžně při extrakci automaticky odstraněny. Pokud k chybě kontroly dat CRC dojde a soubor obsahuje důležitá data, můžete přesto zřejmě poškozený soubor zachovat. V každém případě ale prověřte všechny soubory, které byly označeny jako poškozené.
Komprimovat názvy v kódování Unicode:
Určuje, jakým způsobem se budou zpracovávat znaky, které se nacházejí mimo běžnou sadu znaků, kterou podporuje původní standard formátu ZIP.
Při každém výskytu názvu v kódování Unicode se dotázat
Zobrazí dialogové okno s dotazem, jak se mají názvy souborů uložit.
Uložit názvy Unicode v kódování UTF-8 (metoda Pkzip 4.5 a Winzip 11.2)
Názvy v kódování Unicode budou uloženy ve standardu UTF-8. Tato metoda není kompatibilní se staršími komprimátory ZIP jako Průzkumník Windows a staršími verzemi programu Total Commander, soubory ale bude možné stále extrahovat (znaky v kódování Unicode se ovšem zobrazí jako několik znaků s diakritikou).
Všechny jako UTF-8, pokud alespoň jeden obsahuje kódování Unicode
Pokud je nalezen alespoň jeden soubor v kódování Unicode, budou všechny soubory (včetně těch, které mají běžnou diakritiku a přehlásky) kódovány ve formátu UTF-8. Pokud jsou však nalezeny jen anglické názvy a znaky ve stejné znakové stránce, budou kódovány původní kompatibilní metodou.
Všechny jako UTF-8, pokud alespoň jeden obsahuje neanglické znaky
Totéž co výše, ale všechny názvy s neanglickými znaky budou uloženy v kódování UTF-8. Tato metoda je užitečná v případě, když chcete poslat soubory s diakritikou někomu, kdo má jiný styl zápisu, např. od někoho, kdo používá znaky latinky (angličtina), pro někoho, kdo používá znaky cyrilice (ruština).
Uložit název Unicode ve zvláštním poli (metoda Info-Zip)
Tato metoda je užitečná v případě, když chcete poslat soubory někomu, kdo používá systém Unix nebo Linux. Archivátor Info-zip uloží název Unicode ve zvláštním poli a původní název zůstane beze změny. Výhodou je, že názvy souborů s běžnou diakritikou bude stále možné extrahovat staršími dekomprimátory.
Uložit všechny názvy obsahující neanglické znaky ve zvláštním poli
Totéž co výše, ale všechny názvy s neanglickými znaky budou mít toto zvláštní pole. To je užitečné v případě, když chcete poslat soubory s diakritikou někomu, kdo má jiný styl zápisu, např. od někoho, kdo používá znaky latinky (angličtina), pro někoho, kdo používá znaky cyrilice (ruština).
Uložit znaky Unicode jako otazníky
Toto je původní metoda používaná v programu Total Commander 7.0x a starších verzích. Při dekomprimaci budou znaky otazníku převedeny na podtržítka. Tato metoda je užitečná, pokud komprimované názvy obsahují jen několik málo znaků v kódování Unicode a tento archiv chcete poslat někomu, kdo má starý dekomprimátor ZIP, který nepodporuje kódování Unicode.

ID: Dialog box: Configuration: ZIP packer