Konfigurace - Aktualizace

Zpět na »Konfigurace -> Možnosti«

Automatická aktualizace při aktivaci programu
Program Total Commander běžně provádí aktualizaci seznamu souborů, když dojde k přepnutí do jiného programu a zpět, nebo když program ukončíte a znovu spustíte. V této části můžete aktualizaci u uvedených disků zakázat.
Neaktualizovat tyto jednotky:
Zde můžete uvést písmena jednotek, u kterých nechcete automatickou aktualizaci provádět. Pomocí jednoho zpětného lomítka ji zakážete pro všechny síťové cesty (UNC) ve tvaru \\server\sdílení, pomocí lomítka / pro doplňky systému souborů a dvojtečku : použijte u virtuálních složek.
Při ukončení nepamatovat tyto jednotky
Zde můžete zadat písmena jednotek, které při ukončení a opětovném spuštění programu Total Commander nechcete zachovávat. Je to užitečné například u pomalých síťových disků nebo u disků, které nejsou vždy k dispozici.
Automatická aktualizace při změně systému souborů
Pokud zaškrtnete tuto možnost, bude program Total Commander sledovat změny systému souborů (ve složkách, které jsou právě zobrazeny) a s krátkým zpožděním (pouze 1 sekunda) zobrazí jakékoli změny.
Aktualizovat při vytvoření, odstranění a přejmenování souborů
Jedná se o hlavní přepínač pro povolení a zakázání této možnosti. Pokud je zaškrtnuta pouze tato možnost, bude program Total Commander reagovat jen na větší změny souborů (vytvoření, odstranění, přejmenování).
Aktualizovat také při změně velikosti, data a atributů
Program Total Commander bude reagovat na menší změny souborů, například když se v průběhu stahování mění velikost souboru.
Umístit přidané soubory na KONEC seznamu (standardně seřazeno)
Podle aktuálního pořadí řazení jsou soubory v seznamu souborů běžně řazeny na odpovídající pozici. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou umístěny na konec seznamu, stejně jako v programu Průzkumník.
Nereagovat na aktualizaci souborů, pokud je program na pozadí
Pokud program Total Commander není aktivní (v popředí), např. když používáte nějaký jiný program, nebude sledování složek prováděno.
Aktualizovat zápatí (celkový počet souborů)
Když dojde ke změně souboru, bude program Total Commander aktualizovat také celkovou velikost a počet souborů v zápatí seznamu. V některých situacích to může určitou dobu trvat.
Aktualizovat záhlaví (volné místo)
Když dojde ke změně souboru, bude program Total Commander znovu zjišťovat celkový a volný prostor na aktuálním disku a zobrazí ho v záhlaví seznamu. V některých situacích to může určitou dobu trvat.
Neaktualizovat tyto jednotky:
Umožňuje určit disky, u nichž bude automatická aktualizace zakázána, například u pomalých síťových disků.

ID: Dialog box: Configuration: Refresh