Informace o systému: Software

(klikněte na kartu)

Software

Verze systému DOS
Verze operačního systému.
Verze systému Windows
Verze systému Microsoft Windows.
Režim systému Windows
Režim, ve kterém je systém Windows právě spuštěn. Jsou tři různé režimy:
REÁLNÝ (jen verze 3.0): zastaralý režim, převzatý ze systému Windows 2.0
STANDARDNÍ: režim pro řadu 80286 a pro řadu 80386 s malým množstvím paměti RAM
ROZŠÍŘENÝ: rozšířený režim, je možný pouze u řady 80386sx a výše
Stránkovací soubor
Velikost virtuální paměti, která je simulována na pevném disku (pouze v rozšířeném režimu). Může být buď permanentní (trvalá) nebo dočasná. Ve druhém případě je zobrazena maximální povolená velikost.
Volná paměť
Volná paměť, včetně paměti simulované na disku (stránkovací soubor). V novějších verzích systému Windows nemá tato hodnota význam, protože se vždy rovná celkovému množství paměti. Program Total Commander proto zobrazuje množství nepřidělené paměti a hodnotu v procentech, která udává 'využití paměti'. Pokud se tato hodnota blíží nule, zvažte zakoupení další paměti.
Volné prostředky
Volné systémové prostředky (v procentech). Je-li tato hodnota příliš nízká, nemůžete spouštět další programy. Zobrazená hodnota, běžně nazvaná 'volné prostředky', je minimum volných prostředků GDI (grafika) a USER (správa oken), které jsou uvedeny v závorkách. Tato hodnota není v systému Windows NT k dispozici, ale v něm to také není problém.
Doba spuštění systému
Uplynulý čas od posledního spuštění systému Windows. Počítadlo se však přibližně každých 50 dní vynuluje.
Složka TEMP
Určuje složku, kam programy ukládají dočasné soubory. Pokud zde není nic uvedeno, přidejte následující řádek do souboru autoexec.bat:

set temp=c:\temp

Potom složku temp vytvořte. Můžete vybrat i jinou složku, ale nepoužívejte existující složku (např. c:\dos).

ID: Dialog box: System Information: Software