Informace o systému: Síť

Hardware Software (klikněte na kartu)

Síť

V tomto dialogovém okně jsou zobrazeny údaje o nainstalované síti. Pokud síť není přímo podporována systémem Windows, zobrazí se Síť není nainstalována (například síť TCP/IP). Toto dialogové okno zatím není funkční v systému Windows NT.

Primární síť, Sekundární síť
Síť nebo sítě, které jsou v tomto systému nainstalovány.

Síť Microsoft nebo kompatibilní

Jméno uživatele
Tato nastavení jsou k dispozici, pouze pokud je nainstalována síť MS Network.
Název počítače
Pracovní skupina
Popis
Síť Novell
Pokud je nainstalována síť Novell, zobrazí se zde některé další údaje (pokud je nalezen soubor nwnetapi.dll).
Číslo připojení
Číslo síťového připojení
Síťové číslo
Síťové číslo
Adresa stanice
Adresa místního počítače

ID: Dialog box: System Information: Network