Hledání souborů: Rozšířené

Obecné Doplňky Načíst nebo uložit (klikněte na kartu)

Rozšířené

Tyto rozšířené možnost hledání se používají pouze v některých zvláštních případech, například pokud znáte datum souboru (např. dopisu), ale neznáte jeho název.

Datum v rozmezí:
Tato dvě pole umožňují zadat časový úsek poslední změny souboru. Lze uvést buď pouze jeden, nebo oba údaje.
Maximální stáří:
Umožňuje určit stáří souboru.
Velikost souboru:
Zde můžete vyhledat soubory, které jsou stejné, menší nebo větší než uvedená velikost. Jako jednotky jsou podporovány bajty, kilobajty, megabajty a gigabajty (každá jednotka je násobkem 1 024 té předchozí) a desetinná čísla, např. 0,1 GB.
Atributy:
Vyhledá soubory se zvláštními atributy, např. atribut skrytý, systémový nebo složka.
Nově: Hledání souborů šifrovaných systémem NTFS.
Hledání stejných souborů
Vyhledá v daných složkách soubory, které mají stejný název, velikost nebo obsah. Zobrazí se pouze soubory, které se vyskytují vícekrát, budou seskupeny se stejnými soubory a odděleny přerušovanou čárou.
Stejný název
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou se soubory porovnávat, pouze pokud budou mít stejný název. Pokud nebude zaškrtnuta, musí být zaškrtnuta možnost 'Stejná velikost'. Zrušení zaškrtnutí možnosti 'Stejný název' je vhodné při hledání například identických záložních kopií.
Stejná velikost
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou soubory se stejnou velikostí považovány za stejné.
Stejný obsah
Pokud jsou nalezeny soubory se stejnou velikostí, zkontroluje se také, mají-li stejný obsah. I když to potrvá déle, bude zaručeno, že jsou soubory stoprocentně stejné.

Pokud je zaškrtnuta možnost 'Stejný název', budou soubory seřazeny podle názvu, v opačném případě podle velikosti, aby mohly být identické soubory seskupeny.

ID: Dialog box: Search: Advanced | dlg_advancedsearch