Hledání souborů: Obecné

Rozšířené Doplňky Načíst nebo uložit (klikněte na kartu)

Obecné

Tato karta umožňuje vyhledání názvů souborů, částí názvů souborů a textu uvnitř souborů.

Hledat soubory:
V tomto poli můžete zadat vyhledávací masku pro soubory, které chcete najít. Nové: Názvy s mezerami již nemusí být uvedeny v uvozovkách, například Dopis panu Smithovi.doc. Program Total Commander vyhledá obě varianty – celý název i jednotlivé části názvu.
Pokud hledaný řetězec obsahuje tečku, bude program Total Commander hledat přesný výskyt názvu.
Již nepotřebné hledané položky v historii hledání odeberete kombinací kláves Shift+Delete.
Příklady
*.ini Najde například soubor win.ini.
Smith Najde soubor Dopis panu Smithovi.doc.
*.bak *.sik *.old Najde všechny záložní soubory s uvedenými příponami.
*n.ini Najde názvy, které před tečkou musí obsahovat písmeno 'n'.
*wof*.doc Najde všechny soubory, které v názvu obsahují text wof a mají příponu DOC.
w*.*|*.bak *.old Najde soubory, které začínají písmenem w a nemají příponu BAK ani OLD.

Chcete-li zahrnout nebo vyloučit určité složky při hledání, můžete použít zástupné znaky. Názvy musí mít na konci zpětné lomítko \ .
Nové: Pokud chcete, aby při načítání uloženého hledání zůstal obsah pole "Hledat soubory" zachován, zadejte do tohoto pole před uložením znak '>'.

Příklady
*.ini | windows\ Najde všechny soubory INI kromě těch, které jsou ve složce Windows a jejích podsložkách.
*.htm? | _vti*\ Najde všechny soubory HTML s výjimkou podsložek, jejichž název začíná textem _vti (používáno aplikací Microsoft Frontpage).
windows\ system32\ *.ini Najde soubory INI pouze ve složce windows\ a system32\.
Prohledat:
Zde můžete zadat jednu nebo více počátečních složek oddělených středníkem (;). Nyní můžete hledání spustit uvnitř archivu.
Nové: Můžete zadat název textového souboru (v kódování ANSI, UTF-8 nebo UTF-16, poslední dvě se značkou BOM), který bude obsahovat seznam souborů a složek, jež mají být prohledány, ve tvaru @c:\cesta\soubor_se_seznamem.txt. Soubor musí obsahovat po jednom názvu souboru nebo složky na řádek, buď s absolutní cestou, nebo relativně k umístění souboru se seznamem. Tento textový soubor nyní podporuje také zástupné znaky a regulární výrazy.
PříkladPopis
c:\testdir\Vyhledá ve složce "c:\testdir" soubory určené v poli "Hledat soubory".
c:\testdir\*.txt *.docVyhledá ve složce "c:\testdir" soubory TXT a DOC.
c:\testdir\<regulární výrazVyhledá ve složce "c:\testdir" soubory pomocí regulárních výrazů.
c:\testdir\soubor.txtVyhledá ve složce "c:\testdir" pouze soubor "soubor.txt".

Nové: Pokud chcete, aby při načítání uloženého hledání zůstal obsah pole "Prohledat" zachován, zadejte do tohoto pole před uložením znak '>'.
Vyberte si počáteční složku pro hledání.
Jednotky
Vyberte disk, který chcete prohledat. Můžete vybrat více disků.
Reg. výraz
Hledání v názvech souborů pomocí regulárních výrazů.
Hledat pouze ve vybraných složkách a souborech
Hledat pouze ve složkách a souborech vybraných v aktivním panelu souborů programu Total Commander. Při hledání je tak umožněno zahrnout nebo vyloučit určité soubory a složky.
Prohledat archivy (všechny druhy kromě UC2)
Umožňuje hledat v souborech s příponou ZIP, ARJ, LZH, RAR, TAR, GZ, CAB a ACE. Text lze hledat i v archivech! Soubory jsou automaticky extrahovány do dočasné složky, prohledány a potom je dočasná složka opět odstraněna.
Hledat v podsložkách
Umožňuje určit hloubku (úroveň) hledání: Buď ve všech podsložkách, pouze v aktuální složce, nebo až do určité úrovně od aktuální složky.
Hledat text
Pokud je tato volba zaškrtnuta, můžete zadat text, který se má vyhledat. Pomocí kombinace \t najdete tabulátory a pomocí \n zalomení řádku (Enter) v textech. Zpětné lomítko \ vyhledáte jeho dvojitým zadáním: \\.
Pouze celá slova
Omezí hledání pouze na celá slova.
Rozlišovat velikost písmen
Rozpoznává velikost písmen (malá a velká písmena) ve slovech.
Příklad:

Zadáním textu Windows bude nalezen jen název Windows, ale ne WINDOWS.

Speciální znaky jako ASCII (DOS)
Zvláštní znaky, jako např. znak libry (Ł), jsou převedeny na své ekvivalenty v systému DOS (ve znakové sadě systému DOS mají jinou pozici než ve znakové sadě systému Windows).
Najít soubory, které daný text NEOBSAHUJÍ
Vyhledá všechny soubory, které neobsahují daný text, ale přesto vyhovují všem dalším vyhledávacím kritériím. Použití: Je třeba upravit několik souborů, ale mají být zobrazeny pouze ty, které ještě nebyly upraveny.
Unicode
Hledání v souborech s kódováním Unicode. V těchto souborech je každé písmeno kódováno dvěma bajty. Tento formát je používán převážně v systémech Windows NT a Windows 2000.
Hexadecimální řetězec
Hledá hexadecimální znaky, například 00 FF 12, nebo smíšený text, například "PK"0102.

Poznámka:

  • Pokud není zaškrtnuto rozlišování velikosti písmen, budou nalezeny i znaky s různou velikostí.
Příklad:

Výraz 4B najde nejen písmeno 'K', ale také malé písmeno 'k' (hexadecimálně 6B).

UTF8
Hledání v souborech s kódováním Unicode ve formátu UTF-8. V těchto souborech je každé písmeno kódováno 1 až 4 bajty. Tento formát je používán převážně v systémech Windows NT a Windows 2000.

Poznámka:

  • Všechna vyhledávání v kódování UTF-8 momentálně rozlišují velikost písmen (kvůli omezením v použité vyhledávací funkci).
Regulární výraz
Prohledávání obsahu souborů pomocí regulárních výrazů.
<Výsledky hledání>
Zobrazí seznam všech souborů, které byly v aktuální operaci hledání nalezeny. Podrobnosti (datum, čas, velikost) jsou z důvodu omezeného prostoru zobrazeny v zápatí okna. Dvojitým kliknutím na soubor přejdete do složky, kde je umístěn. Celý seznam souborů můžete zkopírovat do schránky systému Windows tak, že kliknete do okna hledání a stisknete kombinaci kláves Ctrl+C.
Zobrazit výsledek v panelu
Umístí soubory, které byly nalezeny, do zdrojového panelu souborů, kde je můžete zobrazit, překopírovat nebo i odstranit. Bude to však možné pouze v případě, pokud neprobíhalo hledání v archivech. Pokud podržíte klávesu Shift, otevře se seznam s výsledky v nové záložce. Stisknutím klávesy F2 nebo kombinace kláves Ctrl+R se můžete vrátit k běžnému režimu zobrazení souborů.
Přejít k souboru
Pokud v seznamu nalezených souborů vyberete jeden z nich, můžete stisknutím tlačítka Přejít k souboru přejít do složky daného souboru. Novou záložku otevřete podržením klávesy Shift.
Hledat
Toto tlačítko spustí hledání. Můžete ho přerušit stisknutím klávesy Esc nebo tlačítky Zastavit nebo Storno.
Storno
Přeruší průběh hledání nebo zavře dialogové okno. Při uzavření je automaticky uložena pozice dialogového okna.

ID: Dialog box: Search: General