Hledání souborů: Doplňky

Obecné Rozšířené Načíst nebo uložit (klikněte na kartu)

Doplňky

Tato karta umožňuje vyhledávání pomocí obsahových doplňků, například vyhledání zvláštních atributů souboru nebo obsahu. Další obsahové doplňky můžete najít na naší domovské stránce.

Poznámka:

Obsahové doplňky fungují pouze u normálního systému souborů (soubory a složky), nefungují však u virtuálních složek, jako je Plocha, připojení FTP, soubory v archivech nebo doplňky systému souborů.

Hledat pomocí doplňků
Zde můžete povolit nebo zakázat hledání pomocí doplňků bez nutnosti vymazání celého seznamu.
Musí odpovídat
Pokud určíte více vyhledávacích pravidel doplňků, můžete si vybrat, jak je zkombinovat.
Všem podmínkám
Všechna pravidla musí být splněna.

Příklad:
Hledáte soubor, který je větší než 1 MB, ale menší než 2 MB. Můžete definovat dvě pravidla: jedno pro soubory větší než 1 MB a druhé pro soubory menší než 2 MB, přičemž obě musí být splněna.

Alespoň jedné z nich
Stačí, když vyhovuje jakékoli z daných pravidel.

Příklad:
Hledáte soubory, které mají nastaven atribut skrytý nebo systémový.

Doplněk
Název doplňku, který obsahuje vlastnosti. Zkratka tc znamená vnitřní vlastnosti programu Total Commander, například velikost, datum a čas souboru atd. Další doplňky můžete najít na naší domovské stránce.
Vlastnost
Vlastnosti podporované doplňkem.
Operace
Jedna z následujících operací porovnání:
= rovná se
!= nerovná se
= (Rozlišovat velikost písmen) rovná se (záleží na velikosti písmen)
!= (Rozlišovat velikost písmen) nerovná se (záleží na velikosti písmen)
> větší než
< menší než
>= větší nebo rovno
<= menší nebo rovno
obsahuje řetězec obsahuje zadaný text
!obsahuje řetězec neobsahuje zadaný text
obsahuje (Rozlišovat velikost písmen) řetězec obsahuje zadaný text (záleží na velikosti písmen)
!obsahuje (Rozlišovat velikost písmen) řetězec neobsahuje zadaný text (záleží na velikosti písmen)
Reg. výraz         regulární výrazy
Hodnota
Hodnota, kterou chcete hledat. Pro datum a čas použijte formát zobrazený v panelech souborů programu Total Commander. U některých číselných polí budete mít také možnost výběru jednotky, například bajty nebo kilobajty.
Přidat podmínku
Přidá nový řádek pro další pravidlo.
Odebrat poslední
Odstraní poslední pravidlo.

ID: Dialog box: Search: Plugins