Dialogové okno: Protokol FTP - Podrobnosti o připojení FTP

V tomto dialogovém okně můžete nastavit podrobnosti o připojení FTP.

Název relace:
Zde můžete pro připojení uvést libovolný název, například Server FTP společnosti Microsoft. Pokud je připojení uloženo v podsložce, bude zobrazena před názvem a oddělena svislou čárou | (symbol svislice).
Hostitel[:Port]:
V tomto poli můžete zadat název nebo IP adresu serveru FTP, například ftp.microsoft.com.
Můžete také zadat jiné číslo portu oddělené dvojtečkou, například ftp.firma.com:1021.
SSL/TLS
Připojení bude šifrováno pomocí protokolu SSL nebo TLS. Je nutná instalace knihoven OpenSSL libssl.dll (často také pod názvem ssleay.dll) a libeay.dll z adresy www.openssl.org. Přesvědčte se, zda používáte nejnovější verzi. Kořenové certifikáty lze umístit do souboru wincmd.pem ve stejné složce, jako je soubor wincmd.ini.
Vypnout šifrování datových připojení můžete pomocí příkazu PROT C v poli Poslat příkazy.
Anonymní přihlášení (e-mailová adresa jako heslo)
Stisknutím tohoto tlačítka vytvoří program Total Commander anonymní připojení. To znamená, že se na server jako uživatelské jméno odešle text anonymous a jako heslo vaše e-mailová adresa. Při každém stisknutí tohoto tlačítka bude požadována vaše e-mailová adresa.
Jméno uživatele:
Zde můžete zadat uživatelské jméno (pokud na serveru nemáte účet, zadejte anonymous).
Heslo:
Zde můžete zadat heslo serveru. Heslo zde zadejte pouze v případě, že je počítač zcela zabezpečen! Není doporučeno ukládat heslo v počítačích, ke kterým mají přístup další lidé. Pokud heslo neuvedete, budete během připojování požádáni o jeho zadání.
Změnit heslo
Toto tlačítko je zobrazeno, pokud je heslo chráněno hlavním heslem a pokud hlavní heslo ještě nebylo zadáno.
K ochraně hesla použít hlavní heslo
Umožňuje chránit heslo hlavním heslem. Je to užitečné, protože si musíte zapamatovat jen jedno heslo a hesla jsou chráněna silným šifrováním AES256. Zajistěte, aby bylo hlavní heslo dostatečně dlouhé a aby obsahovalo malá i velká písmena, čísla a interpunkční znaménka. Zobrazí se i odhadovaná síla použitého hesla. Berte na vědomí, že se nekontrolují žádná existující slova - pokud použijete existující slovo ze slovníku, síla bude MNOHEM menší.
Vzdálená složka:
Pokud zde uvedete složku, pokusí se program Total Commander do této složky na vzdáleném hostiteli přepnout ihned po připojení.
Důležité: Části cesty jsou obvykle odděleny lomítkem '/'.
Místní složka:
Po připojení přepne program Total Commander na tuto místní složku (pokud je uvedena) v druhém panelu souborů. Části cesty musí být odděleny zpětným lomítkem '\'.
Použít pasivní režim přenosu (jako webový prohlížeč)
Každý přenos souboru (odeslání nebo stažení) vyžaduje další připojení pro datový proud. Toto spojení běžně (v aktivním režimu) zřizuje server. V pasivním režimu ho ovšem zřizuje klient. Může to být nutné u některých bran firewall, které neumožňují vnější připojení.
Použít bránu firewall (proxy server)
Pokud se k Internetu připojujete prostřednictvím firemní sítě (nebo intranetu), bude zde nejspíš nutné uvést server brány firewall. Vybráním této možnosti otevřete další dialogové okno.
Poslat příkazy:
Po připojení k serveru FTP budou odeslány uvedené příkazy. Lze zadat několik příkazů oddělených středníkem ';'.
Typ serveru:
Většina veřejných serverů na Internetu je programem Total Commander podporována pomocí funkce automatického rozpoznávání. Mnoho mainframů a intranetových serverů ovšem používá své vlastní styly zobrazování souborů, které program Total Commander nerozpozná. Tato možnost vám umožní tyto servery používat. Konfiguraci takového serveru provedete tak, že vyberete položku 'Definovat nový server' a připojíte se k němu, pokud možno do složky obsahující hodně souborů a složek. Poté bude zobrazeno dialogové okno, které vám umožní nakonfigurovat nastavení pro tento server. Výběrem položky 'Importovat ze souboru' můžete také importovat typy serverů definované někým jiným. Vlastní definiční soubor vytvoříte tak, že pomocí položky 'Definovat nový server' nastavíte nové připojení, uložíte ho a potom příslušnou část zkopírujete ze souboru wcx_ftp.ini do samostatného souboru. Tato část může vypadat například takto:

[Unix1]
Template1=pppppppppp                     !S* TTT DD UUUUU n*

Poznámka: Pokud je místo příkazu LIST použit příkaz MLSD, nemá tato možnost žádný vliv, protože je formát příkazu MLSD (machine list directory) přesně dán standardem.

Udržovat spojení opakovaným vysíláním příkazu:
Umožňuje simulovat přenos dat odesíláním uživatelských příkazů v daném intervalu. To je užitečné u serverů FTP s velmi krátkým časovým limitem (například několik minut). Aby se mohli připojit i další uživatelé, odesílá se příkaz Keepalive maximálně jednu hodinu.
Kódování názvů souborů
Určuje, jak bude server posílat názvy souborů. Názvy se běžně posílají v místním kódování serveru, obvykle ve znakové stránce systému Windows nebo ANSI. Některé novější servery podporují i kódování UTF-8, které umožňuje používat názvy souborů v kódování Unicode. Pokud tuto možnost nastavíte na automatické rozpoznávání, program Total Commander odešle příkaz
OPTS UTF8 ON,
kterým určí, zda server podporuje kódování Unicode. Pokud server nepotvrdí výše uvedený příkaz, program Total Commander se vrátí ke kódování ANSI (stejná znaková stránka jako u klienta). Program Total Commander zjišťuje i odezvu na příkaz SYST kvůli uváděnému kódování, např. pro systém UNIX se jedná o typ L8 a znakovou stránku 1252.
Znakovou stránku můžete vybrat také ze seznamu, nebo zadat její číselnou hodnotu, pokud se diakritická znaménka nezobrazují správně.
Uchovat obsah všech navštívených složek (ve vyrovnávací paměti)
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, dojde k aktualizaci seznamu souborů jen při prvním vstupu do složky, nebo pokud složku změní samotný program Total Commander. Aktualizovat složky ovšem můžete kdykoli pomocí klávesy F2 nebo kombinace kláves Ctrl+R. Tuto možnost nezaškrtávejte, pokud se obsah serveru FTP často mění, protože například další lidé na server neustále odesílají soubory.
Pro výpis složek použít příkaz MLSD (neurčeno=automaticky rozpoznat)
Příkaz MLSD (Machine LiSt Directory) podporují novější servery FTP, kdy je výpis složky uváděn ve standardizovaném formátu, který je ze strany programů snadno čitelný. Výstup běžného příkazu LIST je naopak čitelný především pro lidi.
Výhodou standardu MLSD je to, že časové údaje MUSÍ být místo místního času uváděny ve formátu UTC (koordinovaný světový čas, časové pásmo Spojeného království). Časové údaje souboru tak lze místo v časovém pásmu serveru zobrazovat v časovém pásmu uživatele. Je tedy všeobecně doporučeno používat příkaz MLSD.
Jedná se o zaškrtávací políčko se třemi stavy:
  1. Neurčeno (plné políčko): Pomocí příkazu FEAT bude automaticky rozpoznáno, zda server podporuje příkaz MLSD.
  2. Zaškrtnuto: Bude učiněn pokus o provedení příkazu MLSD, i když server neuvede jeho podporu, nebo pokud je příkaz FEAT zakázán.
  3. Nezaškrtnuto: Výpis složky bude místo příkazu MLSD proveden pomocí příkazu LIST (jako v původních verzích programu Total Commander).

ID: Dialog box: Connection details | dlg_connectdetails