Dialogové okno: Extrahovat soubory

V tomto dialogovém okně můžete vybrat nastavení pro extrakci souborů. Soubory jsou pak extrahovány jedním z externích archivátorů PKunZIP, ARJ, LHA, RAR, UC2 nebo ACE. Vnitřní archivátory jsou k dispozici pro soubory ZIP, ARJ, LZH, RAR, ACE, TAR, GZ a CAB, které také podporují dlouhé názvy souborů.

Extrahovat vybrané soubory z archivu do:
Zadejte cílovou cestu, kam chcete umístit vybrané soubory. Standardně je zadána cesta cílové složky. Můžete však zadat jakoukoli platnou cestu. Pokud ponecháte toto pole prázdné, soubory budou extrahovány do složky s archivem.
Extrahovat tyto soubory
Toto pole se objeví pouze při extrakci souborů klávesovou zkratkou Alt+F9. Zadáním zástupných znaků (např. *.DOC *.TXT) zde můžete určit, které soubory se mají extrahovat. Pokud chcete extrahovat soubor obsahující mezery v názvu, je třeba zadat název souboru do uvozovek, například Dopis panu Smithovi.doc.
Extrahovat soubory včetně cesty (pokud je uložena)
Pokud jste pro extrakci vybrali složky, budou extrahovány všechny soubory v těchto složkách včetně svých cest.
Přepsat existující soubory
Pokud je tato volba vybrána a soubor v archivu již v cílové cestě existuje, bude cílový soubor přepsán. Jinak archivátor u každého souboru zobrazí dotaz, zda ho chcete přepsat.
Extrahovat archivy do samostatných podsložek (názvy podle archivů)
Tato funkce je užitečná, pokud je k extrakci vybráno více archivů. Každý archiv bude extrahován do podsložky, jejíž název bude shodný s názvem archivu ("archiv.zip" -> "archiv").
OK
Zavře dialogové okno a spustí extrakci souborů.
Storno
Zavře dialogové okno bez extrakce souborů.

Ikona knihy Příbuzná témata

ID: Dialog box: unpack