Definovat barvy pro jednotlivé typy souborů

V tomto dialogovém okně můžete nastavit různé barvy pro různé typy souborů, například jednu barvu pro soubory ZIP, jednu pro složky atd. Máte stejné možnosti jako pro výběr souborů pomocí klávesy Num + na numerické klávesnici. Toto dialogové okno lze otevřít kliknutím na položku Možnosti v nabídce Konfigurace, dále výběrem položky Barvy a kliknutím na tlačítko Definovat barvy pro jednotlivé typy souborů.

Typy souborů
Tento seznam zobrazuje již nastavené typy souborů v jejich příslušné barvě. Pořadí řazení určuje prioritu filtrů.
Příklad:

Pokud jste pro soubory ZIP nastavili jednu barvu a pro soubory s atributem 'jen pro čtení' jinou, použije program Total Commander pro soubory ZIP s atributem 'jen pro čtení' filtr, který je na seznamu dříve.

Dvojitým kliknutím na typ souboru nebo stisknutím klávesy Mezerník můžete upravit již nastavený typ souboru a jeho příslušnou barvu.
Přidat
Vytvoří novou položku v seznamu. Nejprve určíte typ souboru a potom příslušnou barvu.
Upravit
Umožní úpravu vybraného filtru.
Odebrat
Odstraní položku ze seznamu.
OK
Uloží provedené změny a zavře dialogové okno.
Storno
Zavře dialogové okno bez uložení provedených změn.

ID: Dialog box: Define colors by file type