Dekódovat soubor

(MIME, UUE, XXE, BinHex)

Tato funkce umožňuje dekódovat soubor nebo více dílčích souborů do jednoho souboru. Program Total Commander podporuje formáty MIME, UUEncode, XXEncode, BinHex (verze 4.0) a nyní také Yenc. Umístěte kurzor na soubor (nebo na první dílčí soubor), který chcete dekódovat, a klikněte na položku Dekódovat soubor. Názvy souborů musí být číslovány vzestupně nebo obsahovat písmena ve vzestupném pořadí. Program Total Commander vyhledává soubory soubor001.uue, soubor002.uue, soubor003.uue, ale také souboraa, souborab, souborac atd.
Neplatné znaky v cílových názvech budou převedeny na podtržítka "_". V případě duplicitního názvu zaškrtněte možnost Automaticky přejmenovávat dekódované soubory, čímž budou automaticky vytvořeny nové názvy ve tvaru název(2), název(3) atd.

Dekódovat soubor XXX do složky:
Zde můžete zadat cílovou cestu. Název cílového souboru bude načten ze zakódovaného souboru. Pokud chcete soubory dekódovat do aktuální složky, ponechejte toto pole prázdné.

ID: Decode file (MIME,UUE,XXE,BinHex) | dlg_filesdecode