Co je nového v této verzi?

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.12 (finální verze):

 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.12 release candidate 3-4:

 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.12 release candidate 2:

 • Přečíslování ze zřejmých důvodů na verzi 9.12.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.11 release candidate 1:

 • Aktualizace systému Windows 10 Fall Creators Update, služba OneDrive: Zobrazení překryvné cloudové ikony u souborů, které nejsou k dispozici offline.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.10 (finální verze):

 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.10 release candidate 1-3:

 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.10 beta 3:

 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.10 beta 2:

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.10 beta 1:

 • Podpora více obrazovek s různým DPI na obrazovku v systému Windows 10 (je nutná nejnovější prodejní verze "Creators Update" nebo novější).
 • "Nová složka" (F7) nyní může používat stejné zástupce jako hromadné přejmenování (např. datum a čas) a vytvářet pomocí počítadla několik složek v jednom kroku.
 • "Nový textový soubor" (Shift+F4) nyní podporuje stejné zástupce jako hromadné přejmenování.
 • "Nový textový soubor" (Shift+F4) nyní funguje i v archivech, na serverech FTP a v doplňcích systému souborů.
 • Možnost použít ve výpočtech volného místa (Alt+Shift+Enter/Mezerník) nejnovější program "Everything".
 • Podpora Windows 10 Fall Creators Update, především souborů služby OneDrive uložených pouze online.
 • Interní dekomprimátor 7zip: Podpora extrakce na pozadí.
 • Podpora nových pseudoproměnných prostředí z hodnot popsaných zde.
 • Nastavení kvality písma (např. vynucené zapnutí nebo vypnutí vyhlazování).
 • Prohlížeč Lister: Podpora posouvání a výběru textu na dotykové obrazovce.
 • Prohlížeč Lister: Podpora názvů v kódování Unicode při načítání obrázků prostřednictvím programu Irfanview (je třeba nová verze Unicode programu Irfanview).
 • Porovnání podle obsahu: Nastavení šířky v binárním režimu na 8, 16, 24 nebo 32 bajtů.
 • Hromadné přejmenování: Noví zástupci pro vkládání aktuálního data a času.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0a (finální verze):

 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0a release candidate 3:

 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0a release candidate 2:

 • Obsahové doplňky: Podpora terabajtů a dvou číslic za desetinnou čárkou.
 • Nahrazení aplikace Fotky programem Windows Prohlížeč fotografií lze nyní pomocí příkazu Přidružit v nabídce Soubor zakázat.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0a release candidate 1:

 • Funkce hledání: Když v poli "Hledat soubory" zadáte předponu "ed:", bude se hledat pomocí nástroje "Everything" a jeho syntaxe ve všech umístěních zadaných v poli "Prohledat".
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 (finální verze):

 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 release candidate 6:

 • Nová verze 16.4.0.0 knihoven tcmdlzma.dll a tclzma64.dll, zkompilovaných z oficiálních zdrojů 7zip a používaných pro komprimované soubory ZIP metodou LZMA.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 release candidate 5:

 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 release candidate 4:

 • Hledání pomocí nástroje "Everything": Získání podrobností o souboru (velikost, datum, čas, atributy) přímo z nástroje Everything 1.4 a novější verze.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 release candidate 3:

 • Hlavní ikona: Zvětšen text "64" na ikoně 16x16 pixelů, aby byl lépe čitelný.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 release candidate 2:

 • Nové ikony pro hlavní nabídku a tlačítkové lišty: Nyní také s rozlišením 48x48.
 • Synchronizace složek: Porovnání dvou souborů na různých řádcích, na každém řádku se musí nacházet pouze jeden soubor (jeden vlevo, jeden vpravo).
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 release candidate 1:

 • Nové ikony pro hlavní nabídku a tlačítkové lišty. Lze je zvolit při prvním spuštění programu, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na tlačítkové liště.
 • Prohlížeč Lister: Oddělené uložení pozice pro samostatné okno náhledu (Ctrl+Shift+Q).
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 17:

 • Aktualizovány knihovny dekomprimátoru 7zip.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 16:

 • Možnost cm_100percent nyní akceptuje parametr: Pokud bude větší než 0, nastaví šířku aktivního panelu (v procentech). Pokud bude menší než 0, nastaví šířku levého panelu (v procentech) (1 až 100 %).
  Příklad: cm_100percent 70
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 15:

 • Nový zástupce [u] v hromadném přejmenování: Převede všechny samostatné znaky (např. samostatné a a ^) na složené (â).
 • Nová implementace protokolu SSL/TLS: Podpora TLSv1.1 i TLSv1.2 a jeho zaznamenání do protokolu připojení.
 • Nastavení příkazů režimu zobrazení, když se z něj přepnete na jiný režim. Oddělte pomocí znaku | (svislice), např. cm_100percent|cm_50percent.
 • Následující vnitřní příkazy kromě hlavní nabídky nyní akceptují parametry 0 (přepínač, výchozí), 1 (true=pravda) a 2 (false=nepravda) (znak * znamená LEFT, RIGHT nebo SRC): CM_VERTICALPANELS, CM_*THUMBS, CM_*BYNAME, CM_*BYEXT, CM_*BYSIZE, CM_*BYDATETIME, CM_*UNSORTED, CM_*NEGORDER.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 14:

 • Zabezpečená připojení k Internetu prostřednictvím protokolů FTPS a HTTPS nyní fungují bez knihoven OpenSSL! Používají se funkce sChannel integrované v systému Windows (rozhraní API pro šifrování).
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 13:

 • Při dvojitém kliknutí na soubor obrázku bude místo aplikace Windows Fotky (dlaždice pro aplikaci) otevřen program Windows Prohlížeč fotografií (program klasické pracovní plochy). Lze zakázat nastavením ReplacePhotoApp=0.
 • Při načítání dlouhých složek nebude zakázáno hlavní okno programu, ale místo toho budou zpracovány zprávy systému Windows, ovšem veškerý vstup uživatele kromě klávesy ESC bude ignorován.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 12:

 • Možnost zakázat druhý indikátor průběhu ve správci přenosů na pozadí: CountMarkedBackground=0
 • Když zrušíte zaškrtnutí možnosti "Zobrazovat výchozí ikony souborů a složek z Průzkumníka", budou zobrazovány také původní ikony archivů.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 11:

 • Když je povoleno automatické přepínání a vy ručně změníte režim zobrazení, bude daný režim zobrazení zachován, dokud se složka nezmění na umístění s jiným pravidlem režimu zobrazení větším než 0.
 • Zobrazení barvy záložky a ikony režimu zobrazení v hlavní nabídce a v místní nabídce aktuální záložky.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 10:

 • Nastavení ikon disků, výchozích ikon souborů a složek, překryvného znaku '!' a matných ikon skrytých souborů v dialogovém okně Konfigurace.
 • Rozpoznání, když je jednotka uzamčena nástrojem Bitlocker, a nabídnutí jejího odemčení.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 9:

 • Hromadné přejmenování: Nyní lze vrátit zpět až 20 operací přejmenování (nastavitelné).
 • Automatické přepínání: Možnost "L" nyní umožňuje určit jeden nebo více typů disků, např. 2=vyměnitelný disk.
 • Režimy zobrazení: Možnost nastavit ikoně prioritu před všemi ostatními ikonami, např. načtenými ze souboru desktop.ini.
 • Zobrazování skrytých a systémových souborů s překryvným vykřičníkem (nastavitelné).
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 8:

 • Instalační program nyní akceptuje následující parametry /AHLMGDUK (A=Automaticky, H=Skrytý, L=Číslo jazyka, M=Ostatní jazyky, G=Vytvořit skupinu, D=Vytvořit ikonu na ploše, U=Aktualizovat, pokud cíl existuje, K=Zkopírovat soubor wincmd.key ze stejné složky jako instalační program. Všechny možnosti akceptují parametry 1 a 0, např. G0 nebo G1. Parametr L akceptuje číslo jazyka ze souboru install.inf, např. L18 je rumunština.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 7:

 • Windows 10: Mezi záhlaví záložek a seznam souborů byl znovu přidán oddělovač, protože v motivu chybí.
 • Při načítání uzamčených záložek (rovněž s povolenou změnou složky) nebude resetován režim zobrazení.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 6:

 • Dialogové okno Konfigurace: Když na stránce "Režimy zobrazení" kliknete na tlačítko OK nebo Použít a automatické změny režimů zobrazení budou vypnuté, aktuální režim zobrazení se použije na panely souborů.
 • Ruční nastavení barvy aktivní záložky pomocí položky ActiveTabColor v části [Colors].
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 5:

 • Pro výchozí režim zobrazení je možné určit ikonu záložky.
 • Hledání: Předpona "ev:" předá nezměněný hledaný řetězec do programu Everything.
 • Když je při odstraňování do složky Koš možné soubor odstranit pouze přímo, bude zobrazeno upozornění a budete moct zvolit, zda se má odstranit přímo nebo ne.
 • Protokol FTPS: Certifikáty nyní budou vždy ověřovány, i když bude soubor wincmd.pem chybět, protože se nyní používají kořenové certifikáty z aplikace Internet Explorer.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 4:

 • Změněno, jak metoda odstraňování VistaDelete zpracovává složku Koš: Předpokládejme, že jsou hodnoty o složce Koš v registru správné, potom se zobrazí chyba, když chce funkce odstraňovat přímo, i když jsme žádali o odstranění do složky Koš.
 • Protokol FTPS: Místo SHA1 bude k ověření certifikátů podepsaných svým držitelem použit algoritmus SHA256.
 • Ikony 24x24 pro dialogové okno připojení FTP (Ctrl+F).
 • Změna režimů zobrazení pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na záložkách, zatím má vliv pouze na aktuální záložku.
 • Svislá tlačítková lišta: Symetrické místo okolo tlačítek.
 • Svislá tlačítková lišta: Pokud je lišta příliš vysoká, zobrazí se tlačítko přetečení a zbytek tlačítek se zobrazí jako místní nabídka.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 3:

 • Když zaškrtnete políčko "Everything" a tento nástroj není spuštěný, ale nachází se ve složce programu Total Commander, bude spuštěn, např. pro přenosné použití.
 • Místa v síti: Zobrazení místní nabídky pro virtuální složky, do nichž nelze přejít, např. servery DLNA.
 • Kontrola aktualizací: Umožní zakázat automatickou kontrolu aktualizací v dialogovém okně "Zkontrolovat aktualizace", když nejsou žádné aktualizace k dispozici.
 • Kontrola aktualizací: Pro kontrolu se použije záznam DNS TXT (pokud možno).
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 2:

 • Příkazy s číselnými parametry, např. CM_SELECT, nyní jako parametr podporují ? nebo ?číslo (zobrazí se dialogové okno se vstupem).
 • Hromadné přejmenování, podnabídka tlačítka "#": Nová položka [?#-#] otevře dialogové okno doplňků a umožní vám pro vybrané pole doplňku zvolit rozsah.
 • Podpora systémových proměnných, např. %commander_path%, v cestách pro automatické přepínání režimů zobrazení.
 • Je-li to možné, bude pro archivy použita ikona z knihovny zipfldr.dll.
 • Opravy chyb.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 9.0 beta 1:

 • Uživatelské rozhraní:
 • Režimy zobrazení, které lze přepínat ručně pomocí nabídky "Zobrazit" nebo automaticky podle pravidel.
 • Zobrazení ikon na záložkách podle zobrazené složky.
 • Svislá tlačítková lišta (lze ji zakázat na stránce Vzhled v dialogovém okně Možnosti v nabídce Konfigurace).
 • Obdélníkový režim výběru, pokud používáte výběr pomocí levého tlačítka myši (lze zakázat v nastavení).
 • Zobrazení až 3 externích zařízení bez písmena disku (např. telefony se systémem Android a Windows) v rozevíracím seznamu Alt+F1/F2.
 • Správce přenosů na pozadí (F5-F2): Je-li to možné, bude zobrazen druhý indikátor průběhu s celkovým průběhem.
 • Textový kurzor podle motivu (lze povolit a zakázat na stránce Barvy v dialogovém okně Možnosti v nabídce Konfigurace).
 • Místo vnitřních ikon jednotek a složek budou použity systémové (dynamicky načtené).
 • Matné ikony pro skryté soubory a složky.
 • Zobrazení malé zelené šipky jako překryvné ikony při otevírání složky, např. ve stromové struktuře nebo při otevření velmi velké složky.
 • Kliknutím na záhlaví záložky nastavené jako "uzamknout, ale povolit změnu složky" se vrátíte do základní složky této záložky.
 • Lepší podpora pro obrazovky s vysokým rozlišením.
 • Nastavení změny velikosti dialogových oken (OverrideDPI) pomocí stránky Písmo v hlavním nastavení programu.
 • Možnost zobrazovat velikosti pomocí 1 kB=1000 bajtů namísto 1 kB=1024 bajtů.
 • Možnost zobrazovat čísla v terabajtech s 1 nebo 2 desetinnými místy.

 • Operace se soubory:
 • Podpora kódování Unicode u souborů descript.ion.
 • Přejmenování v řádku: Pomocí klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů přejdete na předchozí nebo další soubor (nastavitelné).
 • Kopírování (F5)/Přejmenování (F6): Zobrazení pole se seznamem se všemi otevřenými záložkami a všemi podsložkami v cílovém panelu (při stisknuté klávese Shift ve zdrojovém panelu).
 • Kopírování (F5): Po přidání znaků |**\ do řádku "Pouze soubory tohoto typu" budou vynechány prázdné složky.
 • Vytvoření a ověření dalších typů kontroly dat: SHA224, SHA384, SHA3_224, SHA3_256, SHA3_384, SHA3_512
 • Přímé odstraňování souborů (ne do složky Koš): V případě chyb bude zobrazen dotaz až na konci celé operace.
 • Přímé odstraňování souborů: Při chybějícím souboru bude nabízena také možnost "Vynechat vše".
 • Opětovné využití podprocesů pro odstraňování, načítání nápovědných textů a seznamů ID.
 • Zakázání potvrzování přepsání během synchronizace: Položka SyncConfirmOverwrite=0 v části [Confirmation] souboru wincmd.ini.

 • Protokoly FTPS, HTTPS:
 • Podpora protokolů TLS 1.1 a 1.2 s novými knihovnami OPENSSL.
 • Použití úložiště certifikátů systému Windows "ROOT" a "CA" k ověření zakoupených certifikátů serveru.

 • Komprimace:
 • Dekomprimátor ZIP: Podporuje nové kompresní metody XZ (metoda 95) s aktualizovanými knihovnami tcmdlzma.dll a tclzma64.dll.
 • Podpora neplatných archivů ZIP bez kontroly CRC v místní hlavičce a za souborem ZIP, např. vytvořené pomocí úložiště ownCloud.
 • Podpora neplatných archivů ZIP se soubory v kódování UTF-8, ale bez příznaku UTF-8 (vytvořené pomocí úložiště Dropbox).

 • Hledání:
 • Použití nástroje "Everything" k mnohem rychlejšímu hledání na discích se systémem NTFS a také v síťových sdílených složkách (pokud možno).
 • Hledání textu pomocí obsahových doplňků na hlavní stránce hledání.
 • Podpora regulárních výrazů ve více typech: Unicode UTF-8 + UTF-16, Office XML
 • Nová možnost "Minimální stáří", která funguje podobně jako možnost "Maximální stáří".
 • Samostatné hledání: Umožňuje hledat ve výsledcích hledání (po zobrazení v panelu) a ve vybraných souborech.

 • Porovnání podle obsahu:
 • Zobrazení pouze rozdílů s okolními řádky nad a pod rozdíly, včetně úprav.
 • Režim úprav: Trojité kliknutí nyní vybere celý řádek.

 • Hromadné přejmenování:
 • Nová tlačítka pro vložení dalších polí.
 • Vylepšené dialogové okno s výběrem rozsahu.
 • Pokud jsou duplicitní názvy, nebo názvy, které již existují, bude nabídnuto automatické přejmenování na "název (2).ext", "název (3).ext" atd.

 • Prohlížeč Lister:
 • Ctrl+Shift+Q: Otevře Náhled v samostatném okně prohlížeče Lister a aktualizuje obsah při přechodu k jinému souboru.
 • Prohlížení souborů typu RTF, BMP, JPG, PNG, GIF, ICO, HTML pomocí interních prohlížečů také ve složkách chráněných proti čtení (pomocí DuplicateHandle).
 • Použití větších velikostí zásobníku ke zpracování delších bloků textu bez odřádkování.

 • Další operace:
 • Dvojité kliknutí/ENTER: Sledování souborů URL ukazujících na složky uvnitř programu Total Commander. Lze zakázat v souboru wincmd.ini.
 • Ruční kontrola aktualizací pomocí položky Zkontrolovat aktualizace v nabídce Nápověda (pomocí vyhledání DNS).
 • Automatická kontrola aktualizací (experimentální funkce): Položka AutoUpdateCheck= v části [Configuration] souboru wincmd.ini (1: všechny aktualizace, 2: bez beta verzí).
 • Stisknutím kombinace Ctrl+B ve výsledcích hledání přejdete do složky souboru pod kurzorem.
 • Asynchronní načítání virtuálních složek jako Místa v síti (rychlejší výchozí odezva) a v podprocesu na pozadí.
 • Historie složek: Zapamatování názvu pod kurzorem a pozice v seznamu, když přejdete do podsložky pomocí dvojitého kliknutí nebo klávesy Enter.
 • Obsahové doplňky: Nové dialogové okno s výběrem obsahových polí namísto místní nabídky. Pro soubor či složku pod kurzorem je také zobrazen náhled pole.
 • Synchronizace složek: Porovnání s vícedílným archivem ZIP, podpora porovnání podle obsahu a prohlížení.
 • Tlačítková lišta, nabídka Start: Nový parametr %C1 až %C9, %c1 až %c9.

 • Vnitřní příkazy:
 • k zaměření určených panelů, včetně stromové stuktury: cm_FocusSrc, cm_FocusTrg, cm_FocusLeftTree atd.
 • k výběru a zrušení výběru jednoho nebo více souborů: cm_Select, cm_Unselect, cm_Reverse
 • k otevření prohlížeče Lister: cm_ListOnly, cm_ListMulti, cm_ListInternalMulti, cm_SeparateQuickView, cm_SeparateQuickInternalOnly
 • k uložení záložek do určeného souboru: SAVETABS, SAVETABSL, SAVETABSR, SAVETABS2, SAVETABS2L, SAVETABS2R
 • cm_wait, který přijímá dobu čekání v milisekundách, např. cm_wait 1000. Lze kombinovat, např. em_cmd1,cm_wait 1000,em_cmd2.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.52a (všechny bety a finální verze):

 • Toto jsou verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.52 (všechny bety a finální verze):

 • Toto jsou verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.51a (finální verze):

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.51 (finální verze):

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.51 release candidate 2+3:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.51 release candidate 1:

 • Další vylepšení rychlosti pro sdílené složky a zobrazení ikon.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.51 beta 5:

 • Kopírování (F5): Kliknutím pravého tlačítka myši na tlačítko OK nebo Do fronty budou soubory místo zkopírování přesunuty (a opačně při přesouvání (F6)).
 • Nahrávání ikon vnitřních přidružení bylo také přesunuto do podprocesu na pozadí.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.51 beta 4:

 • Nahrávání ikon souvisejících s přidružením (např. všechny soubory *.txt) bylo přesunuto do podprocesu na pozadí.
 • Nová metoda zjišťování, které složky jsou sdíleny (vytvořením seznamu sdílených položek pomocí NetShareEnum).

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.51 beta 3:

 • Přejmenování souboru na serveru FTP (Shift+F6): Pokud bude cíl existovat, zobrazí se dialogové okno s potvrzením přepsání.
 • Odeslání souboru na server FTP: Podle rychlosti odesílání bude použita dynamická velikost mezipaměti mezi 512 bajty a 32 kilobajty.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.51 beta 2:

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.51 beta 1:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 (finální verze):

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 release candidate 2+3:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 release candidate 1:

 • F5, F6, Shift+F6: Při vložení nového názvu ze schránky budou odstraněny znaky s kódem #00-#31, jako např. odřádkování (LF).

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 15:

 • Miniatury budou zobrazovány také ve virtuálních složkách, jako jsou knihovny v systému Windows 7/8.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 14:

 • Rychlejší načítání složek s mnoha podsložkami, pokud jsou zakázány překryvné ikony.
 • Na četné žádosti byla znovu přidána funkce ověřování po zkopírování.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 13:

 • Rychlejší načítání miniatur z mezipaměti, pokud používáte pomalý antivirový program (databáze miniatur zůstává pro více souborů otevřená).
 • Prevence zablokování ve funkcích načítání složek, pokud není síť k dispozici.
 • Kvůli několika nevyřešeným problémům byla funkce ověřování po zkopírování odstraněna.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 12:

 • Omezení zablokování během přístupu ke sdíleným síťovým složkám, které v danou chvíli nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 11:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Už žádné datum platnosti programu, je dostatečně stabilní pro každodenní používání.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 8-10:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 7:

 • Řízení, jak bude správce přenosů na pozadí při přidávání dalších souborů zpracovávat přepsání (položka BackgroundCopyFlags v souboru wincmd.ini).

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 6:

 • Návrat zpět k písmu "Microsoft Sans Serif" u existujících instalací (nové písmo "Segoe UI polotučné" lze nastavit ručně).
 • Podpora extrakce vícesvazkových souborů 7zip.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 5:

 • Výběr souborů kliknutím na jejich ikonu lze nyní nastavit v hlavním dialogovém okně konfigurace.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 4:

 • Pro hlavní okno a panely souborů bude jako výchozí použito písmo "Segoe UI polotučné", bude-li k dispozici (Windows Vista a novější).
 • V dialogovém okně Kopírovat (F5) je nyní zobrazena možnost "Ověřit". Možnost v konfiguraci určuje stav možnosti při spuštění programu Total Commander.
 • Správce přenosů na pozadí (F5-F2): Pomocí systémové nabídky je možné zapamatovat si pozici a velikost.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 3:

 • Samostatné příkazy pro zobrazení a skrytí skrytých a systémových souborů: cm_SwichHid a cm_SwitchSys.
 • Automatické opětovné odesílání souborů na server FTP a do doplňků systému souborů při uložení (F3/F4) je nyní ve výchozím stavu zakázáno, a při prvním použití bude zobrazen dotaz, zda to chcete povolit.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 2:

 • Rozevírací seznam disků: Zobrazení místní nabídky také stisknutím kláves Shift+F10 nebo speciální klávesy místní nabídky.
 • Některé nové funkce lze nyní nastavit, např. výběr souborů kliknutím na jejich ikony.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.50 beta 1:

 • Podpora extrahování více formátů archivů: 7zip, nový formát RAR5 a také -lh6- a -lh7- (LHA).
 • RAR se zašifrovanými názvy souborů: Po zadání hesla se zobrazí obsah archivu.
 • Komprimace a extrahování souborů: Možnost zapamatovat si poslední zadané heslo, dokud není program Total Commander minimalizován, dokud systém Windows nepřejde do režimu spánku nebo se nespustí spořič obrazovky.
 • Podpora pro zařízení s dotykovými obrazovkami: Dotykem na ikony vyberete soubory, delším dotykem zobrazíte místní nabídku.
 • Podpora pro obrazovky s vysokým rozlišením (vysoké DPI).
 • Rozevírací seznam disků (Alt+F1/Alt+F2): Zobrazení odkazů "Počítač" a "Dokumenty". Lze nastavit pomocí položky "ShowExtraDrives" v souboru wincmd.ini.
 • Rozevírací seznam disků (Alt+F1/Alt+F2): Zobrazení místní nabídky přímo v seznamu bez výběru disku předem.
 • Zobrazení vykřičníku nalevo u některých možností jako upozornění, např. že soubory nemusí skončit tam, kde očekáváte, třeba při kopírování ze zobrazení souborů z podsložek nebo při komprimaci a extrahování.
 • Zobrazení velikosti souborů a času poslední změny také ve virtuálních složkách, jako jsou např. připojená zařízení MTP (telefony a tablety se systémem Android).
 • Výběr a zkopírování souvisejících souborů, např. *.jpg > crw*.cr2 vyberete a zkopírujete základní soubory, pouze pokud bude existovat související soubor JPG.
 • Kopírování (F5): Nejprve budou zkopírovány všechny soubory, u nichž nemusí být uživatel dotazován, přeskočeny všechny chybové a na konci zobrazen dotaz.
 • Kopírování (F5): Možnost ověřit soubory po zkopírování.
 • Kopírování (F5): Možnost zachovat cesty relativně k aktuální složce při zobrazení souborů z podsložek (Ctrl+B).
 • Komprimace (Alt+F5): Nová možnost vynechání názvů vybraných složek, když komprimujete každou složku do samostatného archivu.
 • Odstranění (F8): Pokud nelze složky odstranit, zobrazit upozornění pouze na konci.
 • Odstranění (F8): Když není v souboru wincmd.ini nastavena položka VistaDelete, bude vždy používána nová metoda odstranění, ale pokud je systémové dialogové okno zakázáno, zobrazí se vlastní potvrzovací dialogové okno programu Total Commander.
 • Funkce hledání: Hledání textu podporuje současně jakoukoli kombinaci znakové sady ANSI, ASCII, UTF-16, UTF-8 Unicode a Office XML/EPUB.
 • Funkce hledání: Přeskočení složky kliknutím na její název ve stavovém řádku (s potvrzením). Rovněž umožňuje pozastavit hledání.
 • Funkce hledání: Otevření v odděleném procesu pomocí Alt+Shift+F7, aby bylo možné program Total Commander při hledání nadále používat.
 • Funkce hledání: Funkce "Zobrazit výsledky v panelu" také při hledání v archivech, na serverech FTP a v doplňcích systému souborů.
 • Hledání duplicitních souborů: Hledání podle polí doplňku, např. části názvu, přípona souboru atd.
 • Hledání duplicitních souborů, Zobrazit výsledky v panelu: Nové dialogové okno pro výběr souborů v rámci skupiny duplikátů, např. podle nejnovějších, nejstarších atd.
 • Porovnat podle obsahu: "Opakovat porovnání od této pozice" nyní funguje také po úpravě souborů.
 • FTP/Doplňky systému souborů: Když je soubor upravován pomocí klávesy F4, bude při uložení v editoru automaticky znovu odeslán. Editor už není nutné ukončovat. Změníte prostřednictvím možností Úpravy a prohlížení.
 • Tlačítková lišta: Podpora více interních nebo uživatelských příkazů v jediném tlačítku, např. cm_SelectAll,cm_Copy.
 • Nové možnosti CopyLinks a IgnoreLinks v souboru wincmd.ini pro zpracování odkazů systému souborů.
 • Ověřit kontrolu dat CRC: Podpora také formátu SHA512.
 • Dialogové okno průběhu: Zobrazení počtu souborů a bajtů ve více funkcích. Kliknutím na čísla přepnete na zbývající soubory a bajty.
 • Vylepšené dialogové okno kopírování na pozadí: Zobrazení počtu zkopírovaných a vybraných souborů a bajtů, přidáno tlačítko "Do popředí".
 • Možnost "Zobrazovat skryté a systémové soubory" je nyní rozdělena na samostatné možnosti pro skryté a systémové soubory.
 • Možnost získání více položek v různých seznamech historie, nastavíte prostřednictvím souboru wincmd.ini: HistoryLen pro historii složek, OldCmdLineCount pro příkazový řádek. MaxItemsInComboBox pro rozevírací seznamy v dialogovém okně "Nová složka (F7)", "Hledání souborů (Alt+F7)", "Rozšíření výběru (Num+)" atd.
 • Prohlížeč Lister, nabídka pravého tlačítka myši: Přímé vyhledání vybraného textu pomocí služby Google ve výchozím webovém prohlížeči (lze nastavit).

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.01 (finální verze):

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.01 release candidate 5:

 • Hromadné přejmenování: Nový zástupce [A] vloží celý název souboru s příponou, ale bez cesty.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.01 release candidate 1-4:

 • Toto jsou verze opravující chyby, žádné nové hlavní funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 (finální verze):

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 release candidate 2:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 release candidate 1:

 • Při vytváření zástupců (*.lnk) pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+F5 nebude pro složky odsekáván název za poslední tečkou (AppendLnk=2 v souboru wincmd.ini).
 • Soubor wincmd.ini, položka SelectionFocus=barva: Ohraničení zaměřeného souboru pomocí speciální barvy, pokud jsou v aktivním panelu vybrány soubory. Myšleno jako upozornění, že budou mít operace se soubory vliv nejen na aktuální soubor.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 25:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 24:

 • Možnost SubdirCopyOrder v souboru wincmd.ini umožňuje nastavit, v jakém pořadí budou kopírovány soubory v podsložkách.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 23:

 • Možnost HideRemovableNoMedia v souboru wincmd.ini nyní funguje také v dialogu "Jednotka nebyla nalezena" a ve funkci Hledání souborů – Jednotky.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 22:

 • Možnost GetTextMode v souboru wincmd.ini pro snímače obrazovky (pro zrakově postižené).
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 20 a 21:

 • Toto jsou verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 19:

 • Hledání souborů pomocí seznamu hledání v poli "Hledat soubory" (např. @c:\cesta\hledanesoubory.txt) nyní podporuje také zástupné znaky a regulární výrazy.
 • Také u pevných disků připojených přes rozhraní Firewire bude jako u disků USB zobrazena ikona vyměnitelného disku.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 18:

 • Synchronizace složek: Přejmenování jednoho souboru na levé (F6) nebo na pravé straně (Shift+F6), je možné použít i pomalé dvojité kliknutí.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 17a:

 • Oblíbené položky (Ctrl+D): Opravena kritická chyba ve funkci "přidat novou položku přímo do podnabídky", která mohla způsobit ztrátu položek nabídky.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 17:

 • Oblíbené položky (Ctrl+D): Možnost přidat novou položku přímo do podnabídky seznamu.
 • Zobrazení pevných disků připojených přes rozhraní USB pomocí ikony vyměnitelného disku, tak jako u klíčenek USB.
 • Hledat soubory: Při obnově výsledků posledního hledání bude obnovena také pozice kurzoru a horní index v seznamu.
 • Možnost upravit další barvy v dialogovém okně Možnosti v části Barvy.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 16:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 15:

 • Funkce kopírování: Pokud nebude možné otevřít složku pro kopírování, bude zobrazen dotaz (lze nastavit pomocí položky CopyDirsAsAdmin v souboru wincmd.ini).
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 14:

 • Synchronizace složek: V systému Windows Vista/7 bylo zrychleno odstraňování do složky Koš tím, že je každá složka místo jednotlivých souborů odstraněna jako celek.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 13:

 • Synchronizace složek: Stisknutím klávesy F2 se zobrazí seznam uložených možností synchronizace.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 12:

 • Porovnání podle obsahu: Položka CompareDeleteBak=1 nastavená v souboru wincmd.ini: Po ukončení nástroje přejmenování budou odstraněny soubory BAK.
 • Ovládání programu Total Commander pomocí dálkového ovládání aplikace Windows Media Center (povolíte nastavením položky MediaRemote=1 v souboru wincmd.ini).
 • Nastavení stylu funkce Místa v síti pomocí položky NethoodStyle v souboru wincmd.ini.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 11:

 • Synchronizace složek: Podrobnější informace na stavovém řádku (počet zobrazených a celkový počet nalezených souborů).
 • Položka InplaceOkButton=2 zobrazí tlačítko pro potvrzení přejmenování v řádku nalevo od textového pole.
 • V systému Windows Vista a v novějších verzích bude pod položkou Místa v síti zobrazena podsložka "Celá síť" (jako v systému Windows XP).
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 10:

 • Porovnání podle obsahu: V zápatí se zobrazuje indikátor průběhu porovnání a procenta dokončení.
 • Synchronizace složek: V zápatí se zobrazuje počet filtrovaných souborů.
 • Připojení k serveru FTP nebo HTTP: Pokud se připojení nezdaří, budou se vždy zkoušet všechny IP adresy (IPv4 a IPv6).
 • Podpora šifrovaných přenosů pomocí protokolu SSL mezi servery FTP.
 • Vpravo u textového pole pro přejmenování v řádku (Shift+F6) se zobrazuje tlačítko, kterým můžete přejmenování potvrdit.
 • Funkce Strom složek (Alt+F10): Pokud není nastavena položka TreeFileLocation, bude strom složek uložen do stejného umístění, v němž se na systémovém disku a cestách UNC nachází mezipaměť miniatur.
 • Položka AlwaysAsAdmin=1 v souboru wincmd.ini automaticky použije oprávnění správce, jakmile jednou potvrdíte akci kliknutím na tlačítko "Vše jako správce".
 • Program Total Commander se spouští ve větší výchozí velikosti.
 • Nová systémová proměnná %COMMANDER_EXE%, která ukazuje na program Total Commander.
 • Nové možnosti zprávy WM_COPYDATA pro skriptování.
 • Ověření kontroly dat ze schránky přímo pro soubor pod kurzorem.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 9:

 • Porovnání podle obsahu (pouze 64bitová verze): Podpora souborů větších než 2 GB.
 • Prohlížeč Lister: Automatické otočení obrázků JPG načtených pomocí knihovny GDI+ na úhel uložený v informacích EXIF.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 8:

 • Nové možnosti v části "Najít a nahradit" v dialogovém okně Hromadné přejmenování: 1x (pouze první výskyt) a [E] (změnit nebo neměnit příponu).
 • Prohlížeč Lister: Klávesa F3 nyní funguje také u složek (vhodné zejména u doplňků).
 • Synchronizace složek: Možnost "Podle obsahu" nyní funguje také u komprimačních doplňků, které podporují možnost "Porovnat podle obsahu".
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 2-7:

 • Toto jsou verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 1:

 • Toto je první 64bitová verze programu Total Commander. Později v tomto testování beta verze bude k dispozici i 32bitová verze. 64bitové programy mohou načíst pouze 64bitové knihovny (DLL), a jelikož jsou všechny doplňky knihovnami DLL, bude je nutné také převést na 64bitové verze. Z tohoto důvodu nedoporučujeme používat tuto verzi programu pro každodenní práci, dokud nebude většina doplňků převedena na 64bitové verze.
 • Vylepšené zpracování dialogu s ukazatelem průběhu: Průběh se nyní zpracovává asynchronně, a nebude tak zpomalovat operace se soubory. Především kopírování, přesouvání a odstraňování mnoho malých souborů by nyní mělo být rychlejší. Zobrazuje se také počet zpracovaných souborů a bajtů a celkový počet souborů a bajtů.
 • Prohlížeč Lister: Zobrazování obrázků JPG, GIF a PNG bez nutnosti doplňků
 • Hledání souborů: V poli "Prohledat" lze zadat soubor se seznamem tímto způsobem: @c:\cesta\soubor_se_seznamem.txt. Soubor musí obsahovat po jednom názvu souboru nebo složky na řádek, buď s absolutní cestou, nebo relativně k umístění souboru se seznamem.
 • Vylepšení nástroje Hromadné přejmenování: Možnost použít v poli Název zpětná lomítka, automatické vytvoření podsložek při přesouvání souborů.
 • Zobrazení nového stylu ikon pro rozbalení a sbalení stromové struktury (Windows Vista/7)
 • Přímé kopírování ze serveru FTP a virtuálních složek (např. Plocha) do doplňků systému souborů
 • Tlačítko "Přeskočit vše" ve funkci "Kopírovat jako správce"
 • Použití nového způsobu Průzkumníka v systému Windows 7 pro zobrazování časových údajů u souborů (beze změny mezi létem a zimou), lze změnit v souboru wincmd.ini (položka NewTimeZoneMethod).
 • Seznam všech přídavků a oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.56a:

 • Tato verze opravuje chyby, které byly zjištěny až po vydání finální verze programu Total Commander 7.56, např. nefunkční příkaz "Odeslat"-"Příjemce e-mailu" u aplikace Outlook 2003.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.56:

 • Místní nabídka tlačítkové lišty: Položka "Jako správce" spustí program s oprávněním správce
 • Hledání souborů: Výsledky posledního hledání budou zachovány (kromě stisknutí tlačítka "Zobrazit výsledek v panelu")
 • Windows 7: Během operací se soubory se v okně funkce "Náhled Aero" zobrazuje tlačítko Pozastavit (při umístění ukazatele myši na ikonu na hlavním panelu), kterým je můžete pozastavit
 • Porovnat podle obsahu: Automatické rozpoznávání souborů HTML, XML a CSS v kódování UTF-8 podle hlavičky kódování
 • Porovnat podle obsahu: Výběr slova provedete dvojitým kliknutím
 • Interní prohlížeč Lister: Automatické rozpoznávání textu v kódování UTF-8 podle platných vícebajtových znaků UTF-8
 • Možnost MinimizeOnClose v souboru wincmd.ini
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.55a:

 • Tato verze opravuje chyby, které byly zjištěny až po vydání finální verze programu Total Commander 7.55, především ve funkci protokolu FTP (nekonečné opakování stahování v případě určitých přerušení spojení, problém XCRC s odstraněnými nulami) a různé problémy s položkou x64DisableRedirection.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.55:

 • Použití příkazu MLSD pro seznamy souborů ve funkci protokolu FTP (lepší rozlišení času, čas ve formátu UTC)
 • Přenos souborů mezi dvěma počítači prostřednictvím speciálního kabelu USB
 • Vylepšení funkce synchronizace složek: Porovnání pomocí doplňků a protokolu FTP, možnosti pro vynechání skrytých souborů a spojení (položka SyncIgnoreJunctions v souboru wincmd.ini), příkaz SITE UTIME při synchronizaci se serverem FTP
 • Funkce Porovnat podle obsahu zobrazuje rozdílné a změněné řádky mírně odlišnou barvou pozadí (lze nastavit v souboru wincmd.ini)
 • Dialog Podrobnosti o připojení FTP byl rozdělen na dvě karty
 • Příkaz "cd" v  tlačítkové liště a v nabídce Start nyní akceptuje parametr /user: (jméno uživatele pro síťové připojení)
 • Otevření archivů také ve virtuálních složkách, jako je např. Plocha
 • Nové interní příkazy s parametry SELECTFILES, OPENTABSL a OPENTABSR, např. pro tlačítkovou lištu
 • Uživatel může u připojení prostřednictvím protokolu HTTP nastavit identifikační řetězec prohlížeče
 • Extrakce časových údajů složek z archivů
 • Prohlížeč Lister: Zvětšena maximální šířka řádku na 1 024 znaků (u kódování Unicode na 512 znaků)
 • Ověřit kontrolu dat: Jsou podporovány také soubory CRC ve formátu kódování UTF16 a formát SHA256
 • Zobrazení jednotek terminálového serveru a služby Windows XP Mode v systému Windows 7 v  rozevíracím seznamů disků a na liště s disky
 • Kombinace kláves Ctrl+Shift+B a příkaz cm_DirBranchSel zobrazí pouze vybrané složky a soubory z podsložek
 • Barvy podle typu souborů: U pomalých doplňků budou jejich data získána v podprocesu na pozadí
 • Dialog Kopírovat (F5): Rozšíření dialogu o tlačítko "Možnosti" lze nyní připnout, aby možnosti zůstaly otevřené
 • Archiv RAR se šifrovanými názvy souborů: Bude zobrazen pseudosoubor <Zakódováno -> F5> a umožněna extrakce archivu pomocí klávesy F5
 • Příkazový řádek: Příkaz "cd název_souboru" umístí kurzor přímo na soubor s daným "názvem_souboru"
 • Hledání ve výsledcích ("Zobrazit výsledek v panelu"): Bude zohledněna možnost " Hledat v podsložkách", např. při hledání ve 3 úrovních všech vybraných složek
 • Zobrazení dialogového okna s indikátorem průběhu, pokud načítání složky trvá déle než 5 sekund
 • Vytvořit kontrolu dat: Podpora podsložek (rekurzivně), tlačítko "Na pozadí"
 • Hromadné přejmenování: Možnost vytvářet pole s úvodními nulami a mezerami
 • Vytváření zástupců (souborů LNK) také v chráněných systémových složkách
 • Výpočet obsazeného prostoru u složek bude probíhat na pozadí (při stisknutí klávesy SPACE nebo kombinace kláves Alt+Shift+Enter)
 • Interní dekomprimátor RAR prostřednictvím souboru UNRAR.DLL: Podpora cílových názvů delších než 259 znaků
 • Doplňky systému souborů: Podpora stahování a odesílání souborů na pozadí (vyžaduje změny v doplňcích)
 • Různé nové operace na pozadí: Dekomprimace: RAR, TAR, dekomprimační doplňky (bude nutná úprava), komprimace: TAR, komprimační doplňky
 • Spojení přes paralelní port je už možné také v 64bitové verzi systému Windows XP/Vista/7
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.50a:

 • Tato verze opravuje chyby, které byly zjištěny až po vydání finální verze programu Total Commander 7.50, převážně ve funkci tisku v prohlížeči Lister (u souborů v kódování Unicode), při dekomprimaci určitých zašifrovaných souborů ZIP a pomalé přesouvání složek v rámci stejného disku.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.50:

 • Plná podpora kódování Unicode ve většině funkcí, kde to je možné, včetně protokolu FTP, archivátoru ZIP a rozhraní doplňků
 • Výchozí soubor nápovědy je ve formátu HTML (CHM). Původní soubor HLP je k dispozici na adrese www.ghisler.com
 • Podpora pro názvy souborů delší než 259 znaků (až 1 022 znaků) ve většině operací se soubory
 • Funkce Porovnat podle obsahu umožňuje porovnat textové soubory různých typů, např. kódování ANSI a UTF-8
 • Cesta k aktuální složce nad panelem souborů funguje jako lišta s možností kliknutí (aktivní adresní řádek)
 • Možnost zobrazit soubory s příponou BAR jako roletovou nabídku na tlačítkové liště (místo jejich přepínání)
 • Zobrazení ikon a podsložek v dialogovém okně Připojení k serveru FTP
 • Ochrana uložených hesel protokolu FTP hlavním heslem pomocí šifrování AES256
 • Režim PORT protokolu FTP: Možnost uvedení externí IP adresy internetového směrovače
 • Otevření prohlížeče, porovnání podle obsahu a synchronizace složek přímo prostřednictvím parametrů příkazového řádku
 • Komentáře (Ctrl+Z) mohou mít nyní maximální délku 4 095 znaků a mohou obsahovat zalomení řádků
 • Synchronizace složek: Možnost synchronizovat také prázdné složky, možnost kopírovat jen konkrétní vlastnosti souboru (např. čas)
 • Funkce Vytvořit kontrolu dat CRC nyní podporuje i formát algoritmu SHA1
 • Možnost použít klávesu s logem systému Windows v klávesových zkratkách definovaných uživatelem
 • Možnost použít 64bitová rozšíření prostředí v místní nabídce 64bitové verze systému Windows
 • Nový vnitřní příkaz cm_SwitchX64Redirection k zapnutí nebo vypnutí přesměrování složky System32 v 64bitové verzi systému Windows
 • Vnitřní dekomprimace vícesvazkových archivů RAR včetně těch, v nichž jsou názvy souborů zašifrovány
 • Kopírování souborů a složek do více cílových složek (nebo souborů LNK, které odkazují na složky) v jedné operaci
 • Rychlé hledání pomocí vyhledávacího dialogového okna: Zobrazení tlačítka, které umožňuje zobrazit pouze soubory a složky odpovídající danému filtru
 • Přepínání kódování znaků v prohlížeči Lister
 • Nový systém vnitřních přidružení, např. při používání programu Total Commander z klíčenky USB
 • Seznam všech přídavků a oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.04a:

 • Tato verze převážně opravuje chybu ve funkci Odstranit: Místo vybraných souborů mohl být odstraněn soubor pod kurzorem, pokud došlo ke změně aktuální složky na pozadí, zatímco bylo aktivní dialogové okno potvrzení (pouze pokud byla aktivní funkce Automatická aktualizace při změně systému souborů).
 • Rovněž opravuje problémy s dekomprimací vícesvazkových souborů RAR, šifrováním AES v systému Windows NT4 a narušení přístupu při spouštění v minimalizovaném stavu do oznamovací oblasti hlavního panelu.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.04:

 • Vestavěná podpora pro zašifrované soubory ZIP (standardní šifrování formátu ZIP a šifrování AES).
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.03:

 • Tato verze převážně opravuje možné potíže se zabezpečením u různých dekomprimátorů a další chyby.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.02a:

 • Tato verze převážně opravuje potíže s odesíláním souborů na server FTP a problém se systémovými proměnnými.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.02:

 • Chyba zabezpečení při procházení složkami, pokud server FTP zobrazuje názvy souborů obsahující zpětná lomítka
 • Stahování ze serveru FTP: F5 – F2 přidá soubory do naposledy otevřeného správce přenosů na pozadí
 • Přenosy souborů přes protokol FTP: Ověřování po přenosu, zda výsledný soubor není menší, než by měl být, jinak se zobrazí upozornění
  Lze vypnout v souboru wcx_ftp.ini pomocí možnosti SpecialFlags= v části [General] nebo samostatně pro každé připojení
 • Aktualizace proměnných prostředí uvnitř programu Total Commander při změně systémových proměnných
 • Protokol FTP a SSL/TLS: Pokud server odpoví na příkaz AUTH TLS, bude spojení místo protokolu SSLv23 provedeno pomocí protokolu TLSv1
 • Příkazy alias podporují nové parametry %A1 až %A9
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.01:

 • Tato verze obsahuje pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.0:

 • Aktualizované uživatelské rozhraní: plochá tlačítka také v systému Windows XP, nové ikony pro seznam souborů, disky a tlačítkovou lištu (od externího návrháře) a nové ikony v hlavní nabídce (volitelné)
 • Pro liché a sudé řádky lze nastavit jinou barvu pozadí
 • Porovnání podle obsahu umožňuje úpravu souboru a opětovnou ruční synchronizaci
 • Samostatný panel se stromem složek: buď jeden pro oba panely souborů, nebo dva pro každý panel zvlášť
 • Prohlížeč Lister podporuje textový kurzor, umožňuje zarovnávat obrázky na střed a přizpůsobit velikost oknu pouze u těch větších
 • Změna atributů umožňuje použít nebo změnit hodnoty pomocí obsahového doplňku
 • Protokol činností pro operace se soubory
 • Zobrazení písmena disku na záložkách
 • Doplňky systému souborů mohou podporovat vlastní sloupce a miniatury
 • 32bitová verze samorozbalovací jednotky ZIP sfxhead.sfx, protože systém Windows Vista už nepodporuje 16bitové programy
 • Proměnná %COMMANDER_DRIVE% ukazuje na disk (například C: bez zpětného lomítka na konci), ze kterého byl program Total Commander spuštěn
 • Hromadné přejmenování: umožňuje upravovat cílové názvy
 • Více možností v okně přepsání při kopírování: porovnat podle obsahu, přejmenovat cíl, automatické přejmenování, kopírovat všechny větší nebo všechny menší soubory
 • Vyloučení složek v položce Vlastní filtr… nabídky Zobrazit, například *.* | .cvs\
 • Zvětšena maximální délka příkazového řádku na 8 191 znaků (systém Windows XP) a 2 047 znaků (systém Windows 2000)
 • Řazení podle dalších sloupců, například podle velikosti, pak podle data a času: Ctrl+kliknutí na dalších sloupcích
 • Automatické doplňování cesty v příkazovém řádku, aktuální složce, okně kopírování atd.
 • Použití klávesové kombinace Shift+Delete pro odstranění nepotřebných položek z různých rozevíracích seznamů: příkazový řádek, funkce hledání, Hromadné přejmenování atd.
 • Zabezpečené připojení FTP přes protokol SSL/TLS, adresu URL zadávejte tímto způsobem: ftps://ftp.server.com
  Jsou třeba knihovny OpenSSL z adresy www.openssl.org uložené ve složce programu Total Commander.
 • Vlastní příkazy definované uživatelem pro hlavní nabídku a klávesové zkratky
 • Příkazy alias k příkazovému řádku pro vnitřní příkazy a vnější programy
 • Dialog přepsání umožňuje zobrazovat náhledy obrázků a vlastní pole (podrobnosti)
 • Když se činnost kopírování, přesunutí, odstranění nebo vytvoření složky nezdaří kvůli nedostatečným právům, je uživatel vyzván, zda chce danou činnost provést jako správce. Také uživateli umožní čtení z nepřístupné složky, pokud zná heslo správce.
 • Hledání na serverech FTP

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.56:

 • Verze 6.56 především opravuje problém při opětovné komprimaci z archivu RAR do jiného typu archivu, který může za zvláštních podmínek vést ke ztrátě dat (externí dekomprimátor RAR, podsložky)
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.55:

 • Verze 6.55 obsahuje téměř pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.
 • Podpora pro soubory nápovědy CHM – zkompilované soubory HTML
 • Samorozbalovací dekomprimátor ZIP je nyní 32bitový (systém Windows Vista už nepodporuje 16bitové programy)
 • Různé změny pro systém Windows Vista

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.54a:

 • Verze 6.54a obsahuje pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.54:

 • Verze 6.54 obsahuje téměř pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.
 • Interní dekomprimátor ZIP podporuje nové formáty BZIP2 a PPMd
 • Obrázky WMF byly z bezpečnostních důvodů (slabé místo zabezpečení systému Windows) zakázány (v programu Lister a miniaturách).
  Znovu je povolit lze v souboru wincmd.ini, v části [Configuration] pomocí položky WmfAllowed=3
 • Parametry příkazového řádku pro odinstalační program tcuninst.exe za účelem tiché odinstalace: /r opravit, /0 až /7 odinstalovat.
  Součet: 1=ikona na ploše, 2=položky v nabídce Start, 4=všechny soubory nastavení

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.53:

 • Verze 6.53 obsahuje téměř pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.
 • Nový parametr příkazového řádku /P= pro nastavení aktivního panelu při spuštění

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.52:

 • Verze 6.52 obsahuje především opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.
 • Experimentální podpora internetových adres IPv6 pro protokoly FTP a HTTP, kterou je možné povolit v souboru wcx_ftp.ini
 • Automatické rozpoznávání klíčenek USB, zápis na ně v kompatibilním režimu (rychlejší)

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.51:

 • Verze 6.51 neobsahuje žádné důležité nové funkce, seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Total Commander 6.50:

 • Zobrazení miniatur: Zobrazení zmenšenin u obrázků a některých jiných typů souborů
 • Režim Vlastní sloupce: Až 29 různých zobrazení s vlastními sloupci, které může uživatel nadefinovat
 • Obsahové doplňky: Zobrazení a hledání dalších vlastností souborů, použití při hromadném přejmenování
 • Překryvné ikony pro zvláštní typy souborů, jako např. soubory LNK (nastavitelné)
 • Automatická instalace doplňků a jazyků při otevření archivu doplňku (pokud to doplněk podporuje)
 • Nová stránka konfigurace pro nastavení všech typů doplňků
 • Kombinací kláves Alt+Shift+F3 otevřete prohlížeč Lister bez doplňků a jakýchkoli multimediálních dodatků
 • Kombinace Shift+kliknutí myší na aktuální složku přepne na tu část, na kterou bylo kliknuto
 • Kombinace Shift+kliknutí myší na tlačítko 'Přejít k souboru' nebo 'Zobrazit výsledek v panelu' při hledání otevře složku v nové záložce
 • Hledání šifrovaných souborů NTFS
 • Zadání jiného umístění souborů s obsahem stromu složek (treeinfo.wc)
 • Zobrazení aktuální rychlosti také při kopírování u funkce synchronizace složek
 • Protokol FTP: Podpora pro komprimované nahrávání a stahování (MODE Z)
 • Nový typ uzamčené záložky: změna složky je umožněna, ale při kliknutí na tlačítko \ nebo přepnutí na jinou záložku dojde k návratu do základní složky
 • Hromadné přejmenování: Vícenásobné hledání a nahrazení, historie hledání a nahrazení, tlačítko pro opětovné načtení výsledků přejmenování
 • Stisknutí kláves F5 – F2 přenáší na pozadí také při odesílání a stahování souborů ze serveru FTP
 • V názvech cest jsou podporovány nové systémové pseudoproměnné, které ukazují na umístění virtuálních složek:
  %$APPDATA%, %$DESKTOP%, %$PERSONAL% (Dokumenty), %$PROGRAMS%, %$STARTMENU%, %$FONTS%, %$STARTUP% (pro přístup k systémovým proměnným s těmito názvy použijte malá písmena)
 • Nové vnitřní příkazy (pro tlačítkovou lištu, nabídku Start a uživatelské klávesové zkratky) ke změně disků: cm_GotoDriveA až cm_GotoDriveZ, cm_GotoNextDrive a cm_GotoPreviousDrive
 • Nové vnitřní příkazy cm_srcactivatetab1cm_srcactivatetab10 aktivují záložku 1 až 10 ve zdrojovém panelu, podobně pro cílový panel.
 • Filtry podsložek jsou funkční také při kopírování (pouze soubory tohoto typu).
  Syntaxe:
  Zahrnutí: složka1\ složka2\ Vyloučení: *.* | složka1\ složka2\
 • Synchronizace složek: Umožňuje nastavit také směr kopírování stejných souborů (pouze pomocí místní nabídky pravého tlačítka myši), např. pro jejich zkopírování do jiného umístění
 • Zapamatování zvláštních režimů zobrazení (miniatury, komentáře, vlastní sloupce) zvlášť pro každou záložku a při ukončení
 • Úplný seznam lze nalézt v souboru history.txt

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.03:

 • Verze 6.03 neobsahuje žádné důležité nové funkce, seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.02:

 • Verze 6.02 neobsahuje žádné důležité nové funkce, seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.01:

 • Verze 6.01 neobsahuje žádné nové funkce, seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.0:

 • Podpora názvů souborů v kódování Unicode při kopírování, přesouvání a přejmenovávání souborů
 • Porovnávání textových souborů v kódování Unicode ve funkci Porovnat podle obsahu
 • Záložky pro rychlé přepínání mezi složkami
 • Klávesová zkratka Ctrl+T je použita pro nové záložky, zkratka Ctrl+M pro hromadné přejmenování
 • Regulární výrazy pro hledání, hromadné přejmenování, kopírování atd.
 • Samostatná tlačítka pro funkce Oblíbené položky a Historie
 • Zobrazení rychlosti kopírování
 • Funkci kopírování lze nastavit v dialogovém okně Konfigurace.
 • Stisknutí klávesy F2 v dialogovém okně kopírování přidá soubory do správce přenosů na pozadí
 • Tlačítko Možnosti v dialogovém okně kopírování umožňuje automaticky přejmenovat kopírované a cílové soubory, pokud mají stejné názvy
 • Omezení rychlosti ve správci přenosů na pozadí je funkční i při kopírování
 • Funkce Synchronizace složek nastaví datum a čas souborů na serveru FTP pomocí příkazu MDTM (není funkční u všech serverů)
 • Synchronizace složek: Nyní také s jinými archivy než archivy ZIP
 • Podpora diakritických znamének v doménách u protokolu FTP a HTTP
 • Několik nových vnitřních příkazů, např. cm_copySamepanel, cm_copyOtherpanel, cm_createShortcuts, cm_SaveSelection, cm_ShowHint
 • Zobrazení čísla pořadí v záhlaví programu, pokud je otevřeno více kopií programu Total Commander
 • Ikony na liště disků lze nahradit externí knihovnou DLL
 • V dialogovém okně konfigurace je místo záložek použit seznam
 • Protokol FTP: Možnost Navázat vše
 • Čekání na pozadí u externích archivátorů
 • Dvojité kliknutí na položku [..] v kořenové složce přepne na složku Počítač (nastavitelné)
 • Systémová proměnná COMMANDER_PATH ukazuje na složku programu Total Commander

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 5.51:

 • Kliknutí na právě aktivní cestu umožňuje její úpravu, kopírování nebo vložení
 • Zahrnutí a vyloučení konkrétních složek ve funkci hledání
 • Hledání a synchronizace složek funguje také s doplňky systému souborů
 • Podpora doplňků pro prohlížeč Lister
 • Podpora vlastních ikon v doplňcích systému souborů
 • Odstraňování neprázdných složek na discích SAMBA se někdy nezdařilo
 • Načítání komentářů OLE přesunuto do odděleného podprocesu (na pozadí), protože u některých typů souborů může být pomalé
 • Nebylo možné prohlížet soubor RTF, který byl právě otevřen aplikací Word (problém sdílení)
 • Podpora vnitřních příkazů v nabídce Oblíbené položky (Ctrl+D), např. cm_OpenDesktop
 • Omezená podpora kódování Unicode v názvech souborů: odstranění, přejmenování, zobrazení, úprava souborů a zobrazení vlastností
 • Úplný seznam naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Total Commander 5.50:

 • Název programu byl změněn na Total Commander – důvody naleznete na naší domovské stránce.
 • Změna zobrazení velikosti celkového počtu souborů a vybraných souborů v zápatí panelu souborů (bajty, kilobajty a dynamicky)
 • Kopírování dodatečných datových proudů NTFS při kopírování souborů
 • Kopírování komentářů k souborům pomocí klávesy F5 (volitelné, nejprve je třeba povolit)
 • Vytvoření kontroly dat CRC: Funkce dokáže vytvořit a ověřit i kontrolu dat MD5
 • Přetáhnutím odkazu z aplikace Internet Explorer do programu Total Commander (se stisknutou klávesou Shift) se otevře dialogové okno s adresou URL ke stažení odkazovaného souboru
 • Rozhraní doplňku systému souborů pro přístup k externím zařízením a jiným oddílům
 • V dialogovém okně kopírování lze pomocí tlačítka Možnosti nastavit před kopírováním možnost Přepsat všechny, Přeskočit všechny atd.
 • Prohlížeč Lister: v režimu 'Přizpůsobit obrázek oknu' se okno s videozáznamem přizpůsobí oknu programu Lister
 • Prohlížeč Lister: Prohlížení souborů RTF (lze zakázat)
 • Hromadné přejmenování: Načtení a uložení nastavení (pro často používané změny)
 • Hromadné přejmenování, hledání a nahrazení: Podpora zástupných znaků * a ?
 • Otevření částečně stažených souborů ZIP (i během stahování)
 • Možnost: Nová připojení FTP vždy otevírat v levém nebo pravém panelu souborů (místo v aktivním panelu souborů)
 • Zobrazení komentářů k souborům v panelech souborů a jako nápovědné texty
 • Zobrazení jména přihlášeného uživatele v záhlaví, pokud byl program spuštěn pomocí funkce Spustit jako…
 • Synchronizace složek, asymetrický režim: Volba k odstranění všech prázdných složek v pravém panelu (není k dispozici u souborů ZIP ani u protokolu FTP)
 • Prohlížení formátu HTML v prohlížeči Lister podporuje některé další značky HTML
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 5.10:

 • Dekomprimace archivů RAR 3
 • Podpora pro ověřování OTP-MD4, -MD5 a -SHA1 u protokolu FTP
 • Dekodér pro šifrované soubory Yenc (Soubor – Dekódovat soubor)
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 5.01:

 • Dekomprimace archivů RAR 3
 • Podpora pro ověřování OTP-MD4 a -MD5 u protokolu FTP
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 5.00:

 • Podpora témat systému Windows XP v daném operačním systému
 • Nabídka Příkazy byla rozdělena na nabídky Příkazy a Síť
 • Protokol FTP: podpora pro více než dva definiční řetězce u definice nového typu serveru
 • Protokol FTP a HTTP: Automatické navázání stahování při přerušeném spojení během stahování
 • Protokol FTP: Podpora proxy serverů SOCKS4 a SOCKS5 (aktivní a pasivní režim!), SOCKS5 bez šifrování
 • Hromadné přejmenování: Zástupce [P] vloží do názvu souboru název nadřazené složky
 • Vnitřním příkazem cm_SyncChangeDir přepne program Commander do složky stejného názvu také v druhém panelu
 • Hledání souborů: Spuštění hledání uvnitř archivu
 • Protokol FTP: Možnost odesílání zpráv pro udržení spojení (např. NOOP) na server v uživatelem nastavených intervalech (max. 1 hodinu při nečinnosti)
 • Podpora komprimace do archivů TAR, GZ a TGZ. Ověřte správný výběr cílového operačního systému (Linux nebo SunOS).
 • Přímá komprimace doplňkových archivů TAR, nutné opětovné stažení doplňku (např. BZIP2)
 • Porovnání obsahu: Hledat text v obou souborech zároveň, nalezený text bude podtržen
 • Porovnání obsahu: Tlačítko pro zobrazení obou panelů nad sebou, např. u širokých textů
 • Místní nabídka pravého tlačítka myši v prohlížeči Lister: přidán příkaz Zkopírovat všechny adresy URL do schránky v režimu prohlížeče HTML
 • Komprimace: Možnost vytvoření samostatného archivu pro každý vybraný soubor a složku. Není-li uvedena žádná cílová složka, komprimovaný soubor bude uložen ve stejné složce jako původní soubor.
 • Příkaz Zobrazit soubory z podsložek přidán do nabídky Příkazy
 • Vytvoření souborů s kontrolou dat CRC ve formátu SFV
 • Protokol FTP a HTTP na pozadí: Nastavení omezení rychlosti pro odesílání a stahování
 • Tlačítko Pozastavit pro operace na pozadí: protokol FTP a HTTP, kopírování, komprimace, dekomprimace
 • Protokol FTP – stáhnout dle seznamu: zjištění, zda byl soubor seznamu změněn, a přidání nových položek k aktuálnímu stahování
 • Seznam stahování může také kopírovat a přesouvat soubory
  Syntaxe: copy:zdrojovýnázev -> cílovýnázev nebo move:zdrojovýnázev -> cílovýnázev
 • Správce přenosů na pozadí lze spustit zvlášť bez seznamu souborů
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 4.54:

 • Porovnání obsahu: Přepínání mezi binárním a textovým režimem
 • Prohlížeč Lister: Podpora zalamování slov v režimu UTF-8
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 4.53:

 • Zobrazení kódování UTF-8 (speciální 1 až 4 bajtový formát Unicode) v prohlížeči Lister
 • Podpora archivů ACE 2.0
 • Podpora souborů větších než 2 GB v prohlížeči Lister a funkcích rozdělení a sloučení
 • Tisk složek s podsložkami: Vytisknout pouze soubory určitého typu, např. *.TXT *.DOC
 • Změna data a času u složek také v systémech Windows NT/2000 (kvůli omezeným právům pouze pro správce)
 • Protokol FTP: Navázání odesílání (pouze binární soubory)
  UPOZORNĚNÍ: U některých verzí serveru WarFTPd sice navázání funguje, ale nahraný soubor je nepoužitelný!
 • Oblíbené položky mohou obsahovat až 200 záznamů
 • Umístění souborů wincmd.ini a wcx_ftp.ini lze nastavit v registru (jen 32bitová verze):
  \SOFTWARE\Ghisler\Total Commander, nové řetězcové hodnoty IniFileName a FtpIniName
  Tento klíč můžete vytvořit ve větvi HKEY_CURRENT_USER nebo HKEY_LOCAL_MACHINE.
  Parametry příkazového řádku /i= a /f= mají před hodnotami v registru stále přednost.
 • Speciální větší velikosti bloků při kopírování velmi velkých souborů mohou poměrně zvýšit rychlost kopírování těchto velkých souborů.
  Tato funkce je určena především pro zkušenější uživatele a je třeba ji povolit v souboru wincmd.ini (CopyBlockSize atd.).
 • Mnoho malých oprav a přídavků.

Nové funkce v programu Commander 4.52:

 • Zobrazení kódování Unicode a formátu HTML (jako prostý text) v prohlížeči Lister
 • Hledání v kódování Unicode a hexadecimálně u funkce hledání
 • Funkce tisku seznamů složek, stromů a výsledků porovnávání u funkce 'Synchronizace složek'
 • Zobrazení všech souborů v aktuální složce a všech podsložkách pomocí kombinace kláves Ctrl+B
 • Panely souborů pod sebou místo vedle sebe
 • Zobrazení velikosti souborů v kilobajtech nebo dynamicky podle aktuální velikosti
 • Hromadné přejmenování: Vylepšené nastavení počítadla pomocí definičních řetězců [Cxxx]
 • Podnabídka 'Nový' v místní nabídce pravého tlačítka myši umožňuje vytvořit nové (prázdné) soubory

Verze 4.51 je oprava chyb ve verzi 4.50:

 • Seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 4.50:

 • Hromadné přejmenování: Umožňuje přejmenovat několik souborů v jednom kroku – klávesová zkratka Ctrl+T
 • Funkce dávkového přejmenování pomocí kombinace kláves Shift+F6 pro rychlé přejmenování několika souborů za sebou
 • Přejmenování souborů a podsložek v archivu ZIP – klávesová zkratka Shift+F6
 • Funkce přenosu přes paralelní port (přímé propojení kabelem) je funkční mezi systémy Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/3.1 a DOS!
 • Protokol FTP: Definice vlastních typů hostitelů použitím definičního řetězce
 • Protokol FTP: Vícenásobné opakování připojení i pro připojení, které není anonymní
 • Protokol FTP: Podpora více proxy serverů (zvlášť pro připojení FTP a HTTP)
 • Protokol FTP: Vyřešení chyby u některých serverů FTP: Odesílání podsložek se nezdařilo
 • Zpracování souborů LNK na ploše a v místech v síti
 • Dekomprimace samorozbalovacích souborů vytvořených programy WinACE a WinRAR (otevřete pomocí klávesové zkratky Ctrl+Page Down)
 • Položka Extrahovat vše a spustit ve vlastnostech archivu umožňuje vyzkoušení daného programu nebo spuštění instalačního programu uvnitř archivu
 • Nastavení vlastních barev pro různé typy souborů, např. všechny složky, všechny soubory ZIP atd.
 • Hledání textu také uvnitř souborů CAB
 • Kopírování do složek 'pouze pro zápis' (systém Windows NT, síť)
 • Odinstalační program: Automatické odebrání programu pomocí příkazu Ovládací panely
  Několik nových příkazů a parametrů pro tlačítkovou lištu a nabídku Start:
 • Příkaz cm_List umožňuje otevřít soubor. Název souboru musí být uveden ihned za příkazem CM_LIST, nikoli v poli Parametry!
  Příklad: cm_list c:\windows\wincmd.ini vždy otevře soubor wincmd.ini v prohlížeči Lister.
 • cm_ShowFileUser: Zobrazení, který vzdálený uživatel otevřel místní soubor (prostřednictvím sdílené složky)
 • cm_EditPermissionInfo: Zobrazení dialogového okna Soubor – oprávnění v systému Windows NT (systém souborů NTFS)
 • cm_EditAuditInfo: Zobrazení dialogového okna Soubor – auditování (systém NTFS)
 • cm_EditOwnerInfo: Zobrazení dialogového okna Vlastník (Převzít vlastnictví) (systém NTFS)
 • cm_ShowOnlySelected: Skrýt všechny soubory a složky, které nejsou při použití této funkce vybrány
 • cm_OpenRecycled: Otevřít složku 'Koš'
 • Nové parametry %L, %l, %F, %f, %D, %d vytvářejí seznam souborů v dočasné složce TEMP s názvy vybraných souborů a složek

Verze 4.03:

 • Oprava chyb ve verzi 4.02

Nové funkce v programu Commander 4.02:

 • Dekomprimace, odstranění a stahování pomocí protokolu HTTP (Ctrl+N) na pozadí
 • Synchronizace složek podporuje také synchronizaci složek se serverem FTP. Problémům, které se týkají synchronizace data a času se serverem FTP, je věnována část uvedená v důležité poznámce na stránce Synchronizace složek
 • Místní nabídka pravého tlačítka myši u ikony v oznamovací oblasti hlavního panelu
 • Přímé nahrávání souborů z archivu na server FTP
 • Lepší analýza seznamů souborů ze serveru FTP stažených přes HTTP proxy server
 • Klávesové zkratky definované uživatelem
 • Rozdělení tlačítka Stejné/Rozdílné u funkce sychronizace na dvě tlačítka
 • Změna data a času u složek
 • Přenosy mezi servery FTP (FXP): Na levý server bude vždy odeslán příkaz PORT, na pravý server pak příkaz PASV. To umožňuje přenosy souborů mezi veřejným serverem a serverem v místnosti se soukromou adresou nebo za bránou firewall. Soukromý server musí být v levém panelu.
 • Hledání souborů: Hledat pouze ve vybraných souborech a složkách
 • Mnoho malých přídavků a oprav chyb naleznete v souboru history.txt.

Zde je seznam nejdůležitějších přídavků v programu Commander 4.0:

 • Porovnání souborů podle obsahu
 • Automatické přizpůsobení šířky sloupce Název při změně velikosti programu Commander
 • Kopírování: přejmenování souboru, pokud cíl existuje
 • Kopírování a komprimace na pozadí (oddělený podproces)
 • Synchronizace složek s podsložkami
 • Bitmapový prohlížeč v programu Lister, další formáty prostřednictvím programu IrfanView
 • Kopírování souborů přímo z jednoho archivu do druhého
 • Obnovení výběru do stavu před poslední operací se soubory (Num /)
 • Rozšíření nabídky pravého tlačítka myši (v dialogovém okně Přidružení)
 • Přidání souborů na serveru FTP do seznamu (pomocí místní nabídky), odložení stahování
 • Uložení nastavení pomocí příkazu nabídky
 • Hledání duplicitních souborů
 • Protokol FTP: opakování připojení, pokud se nezdaří
 • Přeskočení souborů při kopírování, pokud se soubor na cílový disk nevejde
 • Podpora webového proxy serveru pro protokol FTP
 • Podrobnější zobrazení souborů, např. zobrazit nebo vybrat pouze soubory určitého data nebo velikosti
 • Výběr souborů, které nevyhovují daným zástupným znakům, např. všechny soubory kromě programů
 • Více virtuálních složek, jako např. Plocha, Počítač atd. – otevřete pomocí tlačítkové lišty
 • Zalamování textu na hranicích slov v prohlížeči Lister
 • Hledání souborů, které NEOBSAHUJÍ daný text
 • Tlačítka disků zvlášť pro každý panel
 • Podpora více serverů FTP
 • Protokol FTP: odeslat konkrétní příkazy ihned po připojení
 • Protokol FTP: varovat, pokud je binární soubor přenášen v textovém režimu
 • Ikony pro soubory PIF a virtuální složky (složky s nastaveným atributem 'systémový')
 • Hexadecimální hledání v prohlížeči Lister
 • Rychlé hledání: pouze písmena, ale zobrazit okno rychlého vyhledání
 • Výběr přenosového režimu protokolu FTP pomocí klávesnice – klávesová zkratka Ctrl+M
 • Kopírování na zařízení NUL, PRN, LPTx, COMx
 • Klávesová zkratka Ctrl+N nebo tlačítko URL umožňuje stahovat soubory i z webových serverů
 • Zadání vlastních nápovědných textů pro názvy disků
 • Použití externí knihovny ikon ICL k nahrazení výchozích ikon v panelech souborů. Ukázková knihovna ikon ICL je k dispozici na adrese www.ghisler.com.
 • Jako rozšiřující knihovny DLL lze přidat další archivátory a dekomprimátory (naleznete je na adrese www.ghisler.com).
 • Samozřejmě mnoho malých oprav a přídavků.

ID: What's new in this version? | whats_new | Total Commander