Jste zde

Co je nového v této verzi?

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.01 (finální verze):

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.01 release candidate 5:

 • Hromadné přejmenování: Nový zástupce [A] vloží celý název souboru s příponou, ale bez cesty.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.01 release candidate 1-4:

 • Toto jsou verze opravující chyby, žádné nové hlavní funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 (finální verze):

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 release candidate 2:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 release candidate 1:

 • Při vytváření zástupců (*.lnk) pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+F5 nebude pro složky odsekáván název za poslední tečkou (AppendLnk=2 v souboru wincmd.ini).
 • Soubor wincmd.ini, položka SelectionFocus=barva: Ohraničení zaměřeného souboru pomocí speciální barvy, pokud jsou v aktivním panelu vybrány soubory. Myšleno jako upozornění, že budou mít operace se soubory vliv nejen na aktuální soubor.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 25:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 24:

 • Možnost SubdirCopyOrder v souboru wincmd.ini umožňuje nastavit, v jakém pořadí budou kopírovány soubory v podsložkách.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 23:

 • Možnost HideRemovableNoMedia v souboru wincmd.ini nyní funguje také v dialogu "Jednotka nebyla nalezena" a ve funkci Hledání souborů – Jednotky.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 22:

 • Možnost GetTextMode v souboru wincmd.ini pro snímače obrazovky (pro zrakově postižené).
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 20 a 21:

 • Toto jsou verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 19:

 • Hledání souborů pomocí seznamu hledání v poli "Hledat soubory" (např. @c:\cesta\hledanesoubory.txt) nyní podporuje také zástupné znaky a regulární výrazy.
 • Také u pevných disků připojených přes rozhraní Firewire bude jako u disků USB zobrazena ikona vyměnitelného disku.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 18:

 • Synchronizace složek: Přejmenování jednoho souboru na levé (F6) nebo na pravé straně (Shift+F6), je možné použít i pomalé dvojité kliknutí.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 17a:

 • Oblíbené položky (Ctrl+D): Opravena kritická chyba ve funkci "přidat novou položku přímo do podnabídky", která mohla způsobit ztrátu položek nabídky.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 17:

 • Oblíbené položky (Ctrl+D): Možnost přidat novou položku přímo do podnabídky seznamu.
 • Zobrazení pevných disků připojených přes rozhraní USB pomocí ikony vyměnitelného disku, tak jako u klíčenek USB.
 • Hledat soubory: Při obnově výsledků posledního hledání bude obnovena také pozice kurzoru a horní index v seznamu.
 • Možnost upravit další barvy v dialogovém okně Možnosti v části Barvy.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 16:

 • Toto je verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 15:

 • Funkce kopírování: Pokud nebude možné otevřít složku pro kopírování, bude zobrazen dotaz (lze nastavit pomocí položky CopyDirsAsAdmin v souboru wincmd.ini).
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 14:

 • Synchronizace složek: V systému Windows Vista/7 bylo zrychleno odstraňování do složky Koš tím, že je každá složka místo jednotlivých souborů odstraněna jako celek.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 13:

 • Synchronizace složek: Stisknutím klávesy F2 se zobrazí seznam uložených možností synchronizace.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 12:

 • Porovnání podle obsahu: Položka CompareDeleteBak=1 nastavená v souboru wincmd.ini: Po ukončení nástroje přejmenování budou odstraněny soubory BAK.
 • Ovládání programu Total Commander pomocí dálkového ovládání aplikace Windows Media Center (povolíte nastavením položky MediaRemote=1 v souboru wincmd.ini).
 • Nastavení stylu funkce Místa v síti pomocí položky NethoodStyle v souboru wincmd.ini.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 11:

 • Synchronizace složek: Podrobnější informace na stavovém řádku (počet zobrazených a celkový počet nalezených souborů).
 • Položka InplaceOkButton=2 zobrazí tlačítko pro potvrzení přejmenování v řádku nalevo od textového pole.
 • V systému Windows Vista a v novějších verzích bude pod položkou Místa v síti zobrazena podsložka "Celá síť" (jako v systému Windows XP).
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 10:

 • Porovnání podle obsahu: V zápatí se zobrazuje indikátor průběhu porovnání a procenta dokončení.
 • Synchronizace složek: V zápatí se zobrazuje počet filtrovaných souborů.
 • Připojení k serveru FTP nebo HTTP: Pokud se připojení nezdaří, budou se vždy zkoušet všechny IP adresy (IPv4 a IPv6).
 • Podpora šifrovaných přenosů pomocí protokolu SSL mezi servery FTP.
 • Vpravo u textového pole pro přejmenování v řádku (Shift+F6) se zobrazuje tlačítko, kterým můžete přejmenování potvrdit.
 • Funkce Strom složek (Alt+F10): Pokud není nastavena položka TreeFileLocation, bude strom složek uložen do stejného umístění, v němž se na systémovém disku a cestách UNC nachází mezipaměť miniatur.
 • Položka AlwaysAsAdmin=1 v souboru wincmd.ini automaticky použije oprávnění správce, jakmile jednou potvrdíte akci kliknutím na tlačítko "Vše jako správce".
 • Program Total Commander se spouští ve větší výchozí velikosti.
 • Nová systémová proměnná %COMMANDER_EXE%, která ukazuje na program Total Commander.
 • Nové možnosti zprávy WM_COPYDATA pro skriptování.
 • Ověření kontroly dat ze schránky přímo pro soubor pod kurzorem.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 9:

 • Porovnání podle obsahu (pouze 64bitová verze): Podpora souborů větších než 2 GB.
 • Prohlížeč Lister: Automatické otočení obrázků JPG načtených pomocí knihovny GDI+ na úhel uložený v informacích EXIF.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 8:

 • Nové možnosti v části "Najít a nahradit" v dialogovém okně Hromadné přejmenování: 1x (pouze první výskyt) a [E] (změnit nebo neměnit příponu).
 • Prohlížeč Lister: Klávesa F3 nyní funguje také u složek (vhodné zejména u doplňků).
 • Synchronizace složek: Možnost "Podle obsahu" nyní funguje také u komprimačních doplňků, které podporují možnost "Porovnat podle obsahu".
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 2-7:

 • Toto jsou verze opravující chyby, žádné nové funkce nejsou k dispozici.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 8.0 beta 1:

 • Toto je první 64bitová verze programu Total Commander. Později v tomto testování beta verze bude k dispozici i 32bitová verze. 64bitové programy mohou načíst pouze 64bitové knihovny (DLL), a jelikož jsou všechny doplňky knihovnami DLL, bude je nutné také převést na 64bitové verze. Z tohoto důvodu nedoporučujeme používat tuto verzi programu pro každodenní práci, dokud nebude většina doplňků převedena na 64bitové verze.
 • Vylepšené zpracování dialogu s ukazatelem průběhu: Průběh se nyní zpracovává asynchronně, a nebude tak zpomalovat operace se soubory. Především kopírování, přesouvání a odstraňování mnoho malých souborů by nyní mělo být rychlejší. Zobrazuje se také počet zpracovaných souborů a bajtů a celkový počet souborů a bajtů.
 • Prohlížeč Lister: Zobrazování obrázků JPG, GIF a PNG bez nutnosti doplňků
 • Hledání souborů: V poli "Prohledat" lze zadat soubor se seznamem tímto způsobem: @c:\cesta\soubor_se_seznamem.txt. Soubor musí obsahovat po jednom názvu souboru nebo složky na řádek, buď s absolutní cestou, nebo relativně k umístění souboru se seznamem.
 • Vylepšení nástroje Hromadné přejmenování: Možnost použít v poli Název zpětná lomítka, automatické vytvoření podsložek při přesouvání souborů.
 • Zobrazení nového stylu ikon pro rozbalení a sbalení stromové struktury (Windows Vista/7)
 • Přímé kopírování ze serveru FTP a virtuálních složek (např. Plocha) do doplňků systému souborů
 • Tlačítko "Přeskočit vše" ve funkci "Kopírovat jako správce"
 • Použití nového způsobu Průzkumníka v systému Windows 7 pro zobrazování časových údajů u souborů (beze změny mezi létem a zimou), lze změnit v souboru wincmd.ini (položka NewTimeZoneMethod).
 • Seznam všech přídavků a oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.56a:

 • Tato verze opravuje chyby, které byly zjištěny až po vydání finální verze programu Total Commander 7.56, např. nefunkční příkaz "Odeslat"-"Příjemce e-mailu" u aplikace Outlook 2003.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.56:

 • Místní nabídka tlačítkové lišty: Položka "Jako správce" spustí program s oprávněním správce
 • Hledání souborů: Výsledky posledního hledání budou zachovány (kromě stisknutí tlačítka "Zobrazit výsledek v panelu")
 • Windows 7: Během operací se soubory se v okně funkce "Náhled Aero" zobrazuje tlačítko Pozastavit (při umístění ukazatele myši na ikonu na hlavním panelu), kterým je můžete pozastavit
 • Porovnat podle obsahu: Automatické rozpoznávání souborů HTML, XML a CSS v kódování UTF-8 podle hlavičky kódování
 • Porovnat podle obsahu: Výběr slova provedete dvojitým kliknutím
 • Interní prohlížeč Lister: Automatické rozpoznávání textu v kódování UTF-8 podle platných vícebajtových znaků UTF-8
 • Možnost MinimizeOnClose v souboru wincmd.ini
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.55a:

 • Tato verze opravuje chyby, které byly zjištěny až po vydání finální verze programu Total Commander 7.55, především ve funkci protokolu FTP (nekonečné opakování stahování v případě určitých přerušení spojení, problém XCRC s odstraněnými nulami) a různé problémy s položkou x64DisableRedirection.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.55:

 • Použití příkazu MLSD pro seznamy souborů ve funkci protokolu FTP (lepší rozlišení času, čas ve formátu UTC)
 • Přenos souborů mezi dvěma počítači prostřednictvím speciálního kabelu USB
 • Vylepšení funkce synchronizace složek: Porovnání pomocí doplňků a protokolu FTP, možnosti pro vynechání skrytých souborů a spojení (položka SyncIgnoreJunctions v souboru wincmd.ini), příkaz SITE UTIME při synchronizaci se serverem FTP
 • Funkce Porovnat podle obsahu zobrazuje rozdílné a změněné řádky mírně odlišnou barvou pozadí (lze nastavit v souboru wincmd.ini)
 • Dialog Podrobnosti o připojení FTP byl rozdělen na dvě karty
 • Příkaz "cd" v  tlačítkové liště a v nabídce Start nyní akceptuje parametr /user: (jméno uživatele pro síťové připojení)
 • Otevření archivů také ve virtuálních složkách, jako je např. Plocha
 • Nové interní příkazy s parametry SELECTFILES, OPENTABSL a OPENTABSR, např. pro tlačítkovou lištu
 • Uživatel může u připojení prostřednictvím protokolu HTTP nastavit identifikační řetězec prohlížeče
 • Extrakce časových údajů složek z archivů
 • Prohlížeč Lister: Zvětšena maximální šířka řádku na 1 024 znaků (u kódování Unicode na 512 znaků)
 • Ověřit kontrolu dat: Jsou podporovány také soubory CRC ve formátu kódování UTF16 a formát SHA256
 • Zobrazení jednotek terminálového serveru a služby Windows XP Mode v systému Windows 7 v  rozevíracím seznamů disků a na liště s disky
 • Kombinace kláves Ctrl+Shift+B a příkaz cm_DirBranchSel zobrazí pouze vybrané složky a soubory z podsložek
 • Barvy podle typu souborů: U pomalých doplňků budou jejich data získána v podprocesu na pozadí
 • Dialog Kopírovat (F5): Rozšíření dialogu o tlačítko "Možnosti" lze nyní připnout, aby možnosti zůstaly otevřené
 • Archiv RAR se šifrovanými názvy souborů: Bude zobrazen pseudosoubor <Zakódováno -> F5> a umožněna extrakce archivu pomocí klávesy F5
 • Příkazový řádek: Příkaz "cd název_souboru" umístí kurzor přímo na soubor s daným "názvem_souboru"
 • Hledání ve výsledcích ("Zobrazit výsledek v panelu"): Bude zohledněna možnost " Hledat v podsložkách", např. při hledání ve 3 úrovních všech vybraných složek
 • Zobrazení dialogového okna s indikátorem průběhu, pokud načítání složky trvá déle než 5 sekund
 • Vytvořit kontrolu dat: Podpora podsložek (rekurzivně), tlačítko "Na pozadí"
 • Hromadné přejmenování: Možnost vytvářet pole s úvodními nulami a mezerami
 • Vytváření zástupců (souborů LNK) také v chráněných systémových složkách
 • Výpočet obsazeného prostoru u složek bude probíhat na pozadí (při stisknutí klávesy SPACE nebo kombinace kláves Alt+Shift+Enter)
 • Interní dekomprimátor RAR prostřednictvím souboru UNRAR.DLL: Podpora cílových názvů delších než 259 znaků
 • Doplňky systému souborů: Podpora stahování a odesílání souborů na pozadí (vyžaduje změny v doplňcích)
 • Různé nové operace na pozadí: Dekomprimace: RAR, TAR, dekomprimační doplňky (bude nutná úprava), komprimace: TAR, komprimační doplňky
 • Spojení přes paralelní port je už možné také v 64bitové verzi systému Windows XP/Vista/7
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.50a:

 • Tato verze opravuje chyby, které byly zjištěny až po vydání finální verze programu Total Commander 7.50, převážně ve funkci tisku v prohlížeči Lister (u souborů v kódování Unicode), při dekomprimaci určitých zašifrovaných souborů ZIP a pomalé přesouvání složek v rámci stejného disku.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.50:

 • Plná podpora kódování Unicode ve většině funkcí, kde to je možné, včetně protokolu FTP, archivátoru ZIP a rozhraní doplňků
 • Výchozí soubor nápovědy je ve formátu HTML (CHM). Původní soubor HLP je k dispozici na adrese www.ghisler.com
 • Podpora pro názvy souborů delší než 259 znaků (až 1 022 znaků) ve většině operací se soubory
 • Funkce Porovnat podle obsahu umožňuje porovnat textové soubory různých typů, např. kódování ANSI a UTF-8
 • Cesta k aktuální složce nad panelem souborů funguje jako lišta s možností kliknutí (aktivní adresní řádek)
 • Možnost zobrazit soubory s příponou BAR jako roletovou nabídku na tlačítkové liště (místo jejich přepínání)
 • Zobrazení ikon a podsložek v dialogovém okně Připojení k serveru FTP
 • Ochrana uložených hesel protokolu FTP hlavním heslem pomocí šifrování AES256
 • Režim PORT protokolu FTP: Možnost uvedení externí IP adresy internetového směrovače
 • Otevření prohlížeče, porovnání podle obsahu a synchronizace složek přímo prostřednictvím parametrů příkazového řádku
 • Komentáře (Ctrl+Z) mohou mít nyní maximální délku 4 095 znaků a mohou obsahovat zalomení řádků
 • Synchronizace složek: Možnost synchronizovat také prázdné složky, možnost kopírovat jen konkrétní vlastnosti souboru (např. čas)
 • Funkce Vytvořit kontrolu dat CRC nyní podporuje i formát algoritmu SHA1
 • Možnost použít klávesu s logem systému Windows v klávesových zkratkách definovaných uživatelem
 • Možnost použít 64bitová rozšíření prostředí v místní nabídce 64bitové verze systému Windows
 • Nový vnitřní příkaz cm_SwitchX64Redirection k zapnutí nebo vypnutí přesměrování složky System32 v 64bitové verzi systému Windows
 • Vnitřní dekomprimace vícesvazkových archivů RAR včetně těch, v nichž jsou názvy souborů zašifrovány
 • Kopírování souborů a složek do více cílových složek (nebo souborů LNK, které odkazují na složky) v jedné operaci
 • Rychlé hledání pomocí vyhledávacího dialogového okna: Zobrazení tlačítka, které umožňuje zobrazit pouze soubory a složky odpovídající danému filtru
 • Přepínání kódování znaků v prohlížeči Lister
 • Nový systém vnitřních přidružení, např. při používání programu Total Commander z klíčenky USB
 • Seznam všech přídavků a oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.04a:

 • Tato verze převážně opravuje chybu ve funkci Odstranit: Místo vybraných souborů mohl být odstraněn soubor pod kurzorem, pokud došlo ke změně aktuální složky na pozadí, zatímco bylo aktivní dialogové okno potvrzení (pouze pokud byla aktivní funkce Automatická aktualizace při změně systému souborů).
 • Rovněž opravuje problémy s dekomprimací vícesvazkových souborů RAR, šifrováním AES v systému Windows NT4 a narušení přístupu při spouštění v minimalizovaném stavu do oznamovací oblasti hlavního panelu.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.04:

 • Vestavěná podpora pro zašifrované soubory ZIP (standardní šifrování formátu ZIP a šifrování AES).
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.03:

 • Tato verze převážně opravuje možné potíže se zabezpečením u různých dekomprimátorů a další chyby.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.02a:

 • Tato verze převážně opravuje potíže s odesíláním souborů na server FTP a problém se systémovými proměnnými.
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.02:

 • Chyba zabezpečení při procházení složkami, pokud server FTP zobrazuje názvy souborů obsahující zpětná lomítka
 • Stahování ze serveru FTP: F5 – F2 přidá soubory do naposledy otevřeného správce přenosů na pozadí
 • Přenosy souborů přes protokol FTP: Ověřování po přenosu, zda výsledný soubor není menší, než by měl být, jinak se zobrazí upozornění
  Lze vypnout v souboru wcx_ftp.ini pomocí možnosti SpecialFlags= v části [General] nebo samostatně pro každé připojení
 • Aktualizace proměnných prostředí uvnitř programu Total Commander při změně systémových proměnných
 • Protokol FTP a SSL/TLS: Pokud server odpoví na příkaz AUTH TLS, bude spojení místo protokolu SSLv23 provedeno pomocí protokolu TLSv1
 • Příkazy alias podporují nové parametry %A1 až %A9
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.01:

 • Tato verze obsahuje pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 7.0:

 • Aktualizované uživatelské rozhraní: plochá tlačítka také v systému Windows XP, nové ikony pro seznam souborů, disky a tlačítkovou lištu (od externího návrháře) a nové ikony v hlavní nabídce (volitelné)
 • Pro liché a sudé řádky lze nastavit jinou barvu pozadí
 • Porovnání podle obsahu umožňuje úpravu souboru a opětovnou ruční synchronizaci
 • Samostatný panel se stromem složek: buď jeden pro oba panely souborů, nebo dva pro každý panel zvlášť
 • Prohlížeč Lister podporuje textový kurzor, umožňuje zarovnávat obrázky na střed a přizpůsobit velikost oknu pouze u těch větších
 • Změna atributů umožňuje použít nebo změnit hodnoty pomocí obsahového doplňku
 • Protokol činností pro operace se soubory
 • Zobrazení písmena disku na záložkách
 • Doplňky systému souborů mohou podporovat vlastní sloupce a miniatury
 • 32bitová verze samorozbalovací jednotky ZIP sfxhead.sfx, protože systém Windows Vista už nepodporuje 16bitové programy
 • Proměnná %COMMANDER_DRIVE% ukazuje na disk (například C: bez zpětného lomítka na konci), ze kterého byl program Total Commander spuštěn
 • Hromadné přejmenování: umožňuje upravovat cílové názvy
 • Více možností v okně přepsání při kopírování: porovnat podle obsahu, přejmenovat cíl, automatické přejmenování, kopírovat všechny větší nebo všechny menší soubory
 • Vyloučení složek v položce Vlastní filtr… nabídky Zobrazit, například *.* | .cvs\
 • Zvětšena maximální délka příkazového řádku na 8 191 znaků (systém Windows XP) a 2 047 znaků (systém Windows 2000)
 • Řazení podle dalších sloupců, například podle velikosti, pak podle data a času: Ctrl+kliknutí na dalších sloupcích
 • Automatické doplňování cesty v příkazovém řádku, aktuální složce, okně kopírování atd.
 • Použití klávesové kombinace Shift+Delete pro odstranění nepotřebných položek z různých rozevíracích seznamů: příkazový řádek, funkce hledání, Hromadné přejmenování atd.
 • Zabezpečené připojení FTP přes protokol SSL/TLS, adresu URL zadávejte tímto způsobem: ftps://ftp.server.com
  Jsou třeba knihovny OpenSSL z adresy www.openssl.org uložené ve složce programu Total Commander.
 • Vlastní příkazy definované uživatelem pro hlavní nabídku a klávesové zkratky
 • Příkazy alias k příkazovému řádku pro vnitřní příkazy a vnější programy
 • Dialog přepsání umožňuje zobrazovat náhledy obrázků a vlastní pole (podrobnosti)
 • Když se činnost kopírování, přesunutí, odstranění nebo vytvoření složky nezdaří kvůli nedostatečným právům, je uživatel vyzván, zda chce danou činnost provést jako správce. Také uživateli umožní čtení z nepřístupné složky, pokud zná heslo správce.
 • Hledání na serverech FTP

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.56:

 • Verze 6.56 především opravuje problém při opětovné komprimaci z archivu RAR do jiného typu archivu, který může za zvláštních podmínek vést ke ztrátě dat (externí dekomprimátor RAR, podsložky)
 • Všechny opravy naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.55:

 • Verze 6.55 obsahuje téměř pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.
 • Podpora pro soubory nápovědy CHM – zkompilované soubory HTML
 • Samorozbalovací dekomprimátor ZIP je nyní 32bitový (systém Windows Vista už nepodporuje 16bitové programy)
 • Různé změny pro systém Windows Vista

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.54a:

 • Verze 6.54a obsahuje pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.54:

 • Verze 6.54 obsahuje téměř pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.
 • Interní dekomprimátor ZIP podporuje nové formáty BZIP2 a PPMd
 • Obrázky WMF byly z bezpečnostních důvodů (slabé místo zabezpečení systému Windows) zakázány (v programu Lister a miniaturách).
  Znovu je povolit lze v souboru wincmd.ini, v části [Configuration] pomocí položky WmfAllowed=3
 • Parametry příkazového řádku pro odinstalační program tcuninst.exe za účelem tiché odinstalace: /r opravit, /0 až /7 odinstalovat.
  Součet: 1=ikona na ploše, 2=položky v nabídce Start, 4=všechny soubory nastavení

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.53:

 • Verze 6.53 obsahuje téměř pouze opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.
 • Nový parametr příkazového řádku /P= pro nastavení aktivního panelu při spuštění

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.52:

 • Verze 6.52 obsahuje především opravy, jejich seznam naleznete v souboru history.txt.
 • Experimentální podpora internetových adres IPv6 pro protokoly FTP a HTTP, kterou je možné povolit v souboru wcx_ftp.ini
 • Automatické rozpoznávání klíčenek USB, zápis na ně v kompatibilním režimu (rychlejší)

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.51:

 • Verze 6.51 neobsahuje žádné důležité nové funkce, seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Total Commander 6.50:

 • Zobrazení miniatur: Zobrazení zmenšenin u obrázků a některých jiných typů souborů
 • Režim Vlastní sloupce: Až 29 různých zobrazení s vlastními sloupci, které může uživatel nadefinovat
 • Obsahové doplňky: Zobrazení a hledání dalších vlastností souborů, použití při hromadném přejmenování
 • Překryvné ikony pro zvláštní typy souborů, jako např. soubory LNK (nastavitelné)
 • Automatická instalace doplňků a jazyků při otevření archivu doplňku (pokud to doplněk podporuje)
 • Nová stránka konfigurace pro nastavení všech typů doplňků
 • Kombinací kláves Alt+Shift+F3 otevřete prohlížeč Lister bez doplňků a jakýchkoli multimediálních dodatků
 • Kombinace Shift+kliknutí myší na aktuální složku přepne na tu část, na kterou bylo kliknuto
 • Kombinace Shift+kliknutí myší na tlačítko 'Přejít k souboru' nebo 'Zobrazit výsledek v panelu' při hledání otevře složku v nové záložce
 • Hledání šifrovaných souborů NTFS
 • Zadání jiného umístění souborů s obsahem stromu složek (treeinfo.wc)
 • Zobrazení aktuální rychlosti také při kopírování u funkce synchronizace složek
 • Protokol FTP: Podpora pro komprimované nahrávání a stahování (MODE Z)
 • Nový typ uzamčené záložky: změna složky je umožněna, ale při kliknutí na tlačítko \ nebo přepnutí na jinou záložku dojde k návratu do základní složky
 • Hromadné přejmenování: Vícenásobné hledání a nahrazení, historie hledání a nahrazení, tlačítko pro opětovné načtení výsledků přejmenování
 • Stisknutí kláves F5 – F2 přenáší na pozadí také při odesílání a stahování souborů ze serveru FTP
 • V názvech cest jsou podporovány nové systémové pseudoproměnné, které ukazují na umístění virtuálních složek:
  %$APPDATA%, %$DESKTOP%, %$PERSONAL% (Dokumenty), %$PROGRAMS%, %$STARTMENU%, %$FONTS%, %$STARTUP% (pro přístup k systémovým proměnným s těmito názvy použijte malá písmena)
 • Nové vnitřní příkazy (pro tlačítkovou lištu, nabídku Start a uživatelské klávesové zkratky) ke změně disků: cm_GotoDriveA až cm_GotoDriveZ, cm_GotoNextDrive a cm_GotoPreviousDrive
 • Nové vnitřní příkazy cm_srcactivatetab1cm_srcactivatetab10 aktivují záložku 1 až 10 ve zdrojovém panelu, podobně pro cílový panel.
 • Filtry podsložek jsou funkční také při kopírování (pouze soubory tohoto typu).
  Syntaxe:
  Zahrnutí: složka1\ složka2\ Vyloučení: *.* | složka1\ složka2\
 • Synchronizace složek: Umožňuje nastavit také směr kopírování stejných souborů (pouze pomocí místní nabídky pravého tlačítka myši), např. pro jejich zkopírování do jiného umístění
 • Zapamatování zvláštních režimů zobrazení (miniatury, komentáře, vlastní sloupce) zvlášť pro každou záložku a při ukončení
 • Úplný seznam lze nalézt v souboru history.txt

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.03:

 • Verze 6.03 neobsahuje žádné důležité nové funkce, seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.02:

 • Verze 6.02 neobsahuje žádné důležité nové funkce, seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.01:

 • Verze 6.01 neobsahuje žádné nové funkce, seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 6.0:

 • Podpora názvů souborů v kódování Unicode při kopírování, přesouvání a přejmenovávání souborů
 • Porovnávání textových souborů v kódování Unicode ve funkci Porovnat podle obsahu
 • Záložky pro rychlé přepínání mezi složkami
 • Klávesová zkratka Ctrl+T je použita pro nové záložky, zkratka Ctrl+M pro hromadné přejmenování
 • Regulární výrazy pro hledání, hromadné přejmenování, kopírování atd.
 • Samostatná tlačítka pro funkce Oblíbené položky a Historie
 • Zobrazení rychlosti kopírování
 • Funkci kopírování lze nastavit v dialogovém okně Konfigurace.
 • Stisknutí klávesy F2 v dialogovém okně kopírování přidá soubory do správce přenosů na pozadí
 • Tlačítko Možnosti v dialogovém okně kopírování umožňuje automaticky přejmenovat kopírované a cílové soubory, pokud mají stejné názvy
 • Omezení rychlosti ve správci přenosů na pozadí je funkční i při kopírování
 • Funkce Synchronizace složek nastaví datum a čas souborů na serveru FTP pomocí příkazu MDTM (není funkční u všech serverů)
 • Synchronizace složek: Nyní také s jinými archivy než archivy ZIP
 • Podpora diakritických znamének v doménách u protokolu FTP a HTTP
 • Několik nových vnitřních příkazů, např. cm_copySamepanel, cm_copyOtherpanel, cm_createShortcuts, cm_SaveSelection, cm_ShowHint
 • Zobrazení čísla pořadí v záhlaví programu, pokud je otevřeno více kopií programu Total Commander
 • Ikony na liště disků lze nahradit externí knihovnou DLL
 • V dialogovém okně konfigurace je místo záložek použit seznam
 • Protokol FTP: Možnost Navázat vše
 • Čekání na pozadí u externích archivátorů
 • Dvojité kliknutí na položku [..] v kořenové složce přepne na složku Počítač (nastavitelné)
 • Systémová proměnná COMMANDER_PATH ukazuje na složku programu Total Commander

Nové funkce a opravy v programu Total Commander 5.51:

 • Kliknutí na právě aktivní cestu umožňuje její úpravu, kopírování nebo vložení
 • Zahrnutí a vyloučení konkrétních složek ve funkci hledání
 • Hledání a synchronizace složek funguje také s doplňky systému souborů
 • Podpora doplňků pro prohlížeč Lister
 • Podpora vlastních ikon v doplňcích systému souborů
 • Odstraňování neprázdných složek na discích SAMBA se někdy nezdařilo
 • Načítání komentářů OLE přesunuto do odděleného podprocesu (na pozadí), protože u některých typů souborů může být pomalé
 • Nebylo možné prohlížet soubor RTF, který byl právě otevřen aplikací Word (problém sdílení)
 • Podpora vnitřních příkazů v nabídce Oblíbené položky (Ctrl+D), např. cm_OpenDesktop
 • Omezená podpora kódování Unicode v názvech souborů: odstranění, přejmenování, zobrazení, úprava souborů a zobrazení vlastností
 • Úplný seznam naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Total Commander 5.50:

 • Název programu byl změněn na Total Commander – důvody naleznete na naší domovské stránce.
 • Změna zobrazení velikosti celkového počtu souborů a vybraných souborů v zápatí panelu souborů (bajty, kilobajty a dynamicky)
 • Kopírování dodatečných datových proudů NTFS při kopírování souborů
 • Kopírování komentářů k souborům pomocí klávesy F5 (volitelné, nejprve je třeba povolit)
 • Vytvoření kontroly dat CRC: Funkce dokáže vytvořit a ověřit i kontrolu dat MD5
 • Přetáhnutím odkazu z aplikace Internet Explorer do programu Total Commander (se stisknutou klávesou Shift) se otevře dialogové okno s adresou URL ke stažení odkazovaného souboru
 • Rozhraní doplňku systému souborů pro přístup k externím zařízením a jiným oddílům
 • V dialogovém okně kopírování lze pomocí tlačítka Možnosti nastavit před kopírováním možnost Přepsat všechny, Přeskočit všechny atd.
 • Prohlížeč Lister: v režimu 'Přizpůsobit obrázek oknu' se okno s videozáznamem přizpůsobí oknu programu Lister
 • Prohlížeč Lister: Prohlížení souborů RTF (lze zakázat)
 • Hromadné přejmenování: Načtení a uložení nastavení (pro často používané změny)
 • Hromadné přejmenování, hledání a nahrazení: Podpora zástupných znaků * a ?
 • Otevření částečně stažených souborů ZIP (i během stahování)
 • Možnost: Nová připojení FTP vždy otevírat v levém nebo pravém panelu souborů (místo v aktivním panelu souborů)
 • Zobrazení komentářů k souborům v panelech souborů a jako nápovědné texty
 • Zobrazení jména přihlášeného uživatele v záhlaví, pokud byl program spuštěn pomocí funkce Spustit jako…
 • Synchronizace složek, asymetrický režim: Volba k odstranění všech prázdných složek v pravém panelu (není k dispozici u souborů ZIP ani u protokolu FTP)
 • Prohlížení formátu HTML v prohlížeči Lister podporuje některé další značky HTML
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 5.10:

 • Dekomprimace archivů RAR 3
 • Podpora pro ověřování OTP-MD4, -MD5 a -SHA1 u protokolu FTP
 • Dekodér pro šifrované soubory Yenc (Soubor – Dekódovat soubor)
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 5.01:

 • Dekomprimace archivů RAR 3
 • Podpora pro ověřování OTP-MD4 a -MD5 u protokolu FTP
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 5.00:

 • Podpora témat systému Windows XP v daném operačním systému
 • Nabídka Příkazy byla rozdělena na nabídky Příkazy a Síť
 • Protokol FTP: podpora pro více než dva definiční řetězce u definice nového typu serveru
 • Protokol FTP a HTTP: Automatické navázání stahování při přerušeném spojení během stahování
 • Protokol FTP: Podpora proxy serverů SOCKS4 a SOCKS5 (aktivní a pasivní režim!), SOCKS5 bez šifrování
 • Hromadné přejmenování: Zástupce [P] vloží do názvu souboru název nadřazené složky
 • Vnitřním příkazem cm_SyncChangeDir přepne program Commander do složky stejného názvu také v druhém panelu
 • Hledání souborů: Spuštění hledání uvnitř archivu
 • Protokol FTP: Možnost odesílání zpráv pro udržení spojení (např. NOOP) na server v uživatelem nastavených intervalech (max. 1 hodinu při nečinnosti)
 • Podpora komprimace do archivů TAR, GZ a TGZ. Ověřte správný výběr cílového operačního systému (Linux nebo SunOS).
 • Přímá komprimace doplňkových archivů TAR, nutné opětovné stažení doplňku (např. BZIP2)
 • Porovnání obsahu: Hledat text v obou souborech zároveň, nalezený text bude podtržen
 • Porovnání obsahu: Tlačítko pro zobrazení obou panelů nad sebou, např. u širokých textů
 • Místní nabídka pravého tlačítka myši v prohlížeči Lister: přidán příkaz Zkopírovat všechny adresy URL do schránky v režimu prohlížeče HTML
 • Komprimace: Možnost vytvoření samostatného archivu pro každý vybraný soubor a složku. Není-li uvedena žádná cílová složka, komprimovaný soubor bude uložen ve stejné složce jako původní soubor.
 • Příkaz Zobrazit soubory z podsložek přidán do nabídky Příkazy
 • Vytvoření souborů s kontrolou dat CRC ve formátu SFV
 • Protokol FTP a HTTP na pozadí: Nastavení omezení rychlosti pro odesílání a stahování
 • Tlačítko Pozastavit pro operace na pozadí: protokol FTP a HTTP, kopírování, komprimace, dekomprimace
 • Protokol FTP – stáhnout dle seznamu: zjištění, zda byl soubor seznamu změněn, a přidání nových položek k aktuálnímu stahování
 • Seznam stahování může také kopírovat a přesouvat soubory
  Syntaxe: copy:zdrojovýnázev -> cílovýnázev nebo move:zdrojovýnázev -> cílovýnázev
 • Správce přenosů na pozadí lze spustit zvlášť bez seznamu souborů
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 4.54:

 • Porovnání obsahu: Přepínání mezi binárním a textovým režimem
 • Prohlížeč Lister: Podpora zalamování slov v režimu UTF-8
 • Mnoho malých oprav a přídavků, podrobnosti naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 4.53:

 • Zobrazení kódování UTF-8 (speciální 1 až 4 bajtový formát Unicode) v prohlížeči Lister
 • Podpora archivů ACE 2.0
 • Podpora souborů větších než 2 GB v prohlížeči Lister a funkcích rozdělení a sloučení
 • Tisk složek s podsložkami: Vytisknout pouze soubory určitého typu, např. *.TXT *.DOC
 • Změna data a času u složek také v systémech Windows NT/2000 (kvůli omezeným právům pouze pro správce)
 • Protokol FTP: Navázání odesílání (pouze binární soubory)
  UPOZORNĚNÍ: U některých verzí serveru WarFTPd sice navázání funguje, ale nahraný soubor je nepoužitelný!
 • Oblíbené položky mohou obsahovat až 200 záznamů
 • Umístění souborů wincmd.ini a wcx_ftp.ini lze nastavit v registru (jen 32bitová verze):
  \SOFTWARE\Ghisler\Total Commander, nové řetězcové hodnoty IniFileName a FtpIniName
  Tento klíč můžete vytvořit ve větvi HKEY_CURRENT_USER nebo HKEY_LOCAL_MACHINE.
  Parametry příkazového řádku /i= a /f= mají před hodnotami v registru stále přednost.
 • Speciální větší velikosti bloků při kopírování velmi velkých souborů mohou poměrně zvýšit rychlost kopírování těchto velkých souborů.
  Tato funkce je určena především pro zkušenější uživatele a je třeba ji povolit v souboru wincmd.ini (CopyBlockSize atd.).
 • Mnoho malých oprav a přídavků.

Nové funkce v programu Commander 4.52:

 • Zobrazení kódování Unicode a formátu HTML (jako prostý text) v prohlížeči Lister
 • Hledání v kódování Unicode a hexadecimálně u funkce hledání
 • Funkce tisku seznamů složek, stromů a výsledků porovnávání u funkce 'Synchronizace složek'
 • Zobrazení všech souborů v aktuální složce a všech podsložkách pomocí kombinace kláves Ctrl+B
 • Panely souborů pod sebou místo vedle sebe
 • Zobrazení velikosti souborů v kilobajtech nebo dynamicky podle aktuální velikosti
 • Hromadné přejmenování: Vylepšené nastavení počítadla pomocí definičních řetězců [Cxxx]
 • Podnabídka 'Nový' v místní nabídce pravého tlačítka myši umožňuje vytvořit nové (prázdné) soubory

Verze 4.51 je oprava chyb ve verzi 4.50:

 • Seznam oprav naleznete v souboru history.txt.

Nové funkce v programu Commander 4.50:

 • Hromadné přejmenování: Umožňuje přejmenovat několik souborů v jednom kroku – klávesová zkratka Ctrl+T
 • Funkce dávkového přejmenování pomocí kombinace kláves Shift+F6 pro rychlé přejmenování několika souborů za sebou
 • Přejmenování souborů a podsložek v archivu ZIP – klávesová zkratka Shift+F6
 • Funkce přenosu přes paralelní port (přímé propojení kabelem) je funkční mezi systémy Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/7/3.1 a DOS!
 • Protokol FTP: Definice vlastních typů hostitelů použitím definičního řetězce
 • Protokol FTP: Vícenásobné opakování připojení i pro připojení, které není anonymní
 • Protokol FTP: Podpora více proxy serverů (zvlášť pro připojení FTP a HTTP)
 • Protokol FTP: Vyřešení chyby u některých serverů FTP: Odesílání podsložek se nezdařilo
 • Zpracování souborů LNK na ploše a v místech v síti
 • Dekomprimace samorozbalovacích souborů vytvořených programy WinACE a WinRAR (otevřete pomocí klávesové zkratky Ctrl+Page Down)
 • Položka Extrahovat vše a spustit ve vlastnostech archivu umožňuje vyzkoušení daného programu nebo spuštění instalačního programu uvnitř archivu
 • Nastavení vlastních barev pro různé typy souborů, např. všechny složky, všechny soubory ZIP atd.
 • Hledání textu také uvnitř souborů CAB
 • Kopírování do složek 'pouze pro zápis' (systém Windows NT, síť)
 • Odinstalační program: Automatické odebrání programu pomocí příkazu Ovládací panely
  Několik nových příkazů a parametrů pro tlačítkovou lištu a nabídku Start:
 • Příkaz cm_List umožňuje otevřít soubor. Název souboru musí být uveden ihned za příkazem CM_LIST, nikoli v poli Parametry!
  Příklad: cm_list c:\windows\wincmd.ini vždy otevře soubor wincmd.ini v prohlížeči Lister.
 • cm_ShowFileUser: Zobrazení, který vzdálený uživatel otevřel místní soubor (prostřednictvím sdílené složky)
 • cm_EditPermissionInfo: Zobrazení dialogového okna Soubor – oprávnění v systému Windows NT (systém souborů NTFS)
 • cm_EditAuditInfo: Zobrazení dialogového okna Soubor – auditování (systém NTFS)
 • cm_EditOwnerInfo: Zobrazení dialogového okna Vlastník (Převzít vlastnictví) (systém NTFS)
 • cm_ShowOnlySelected: Skrýt všechny soubory a složky, které nejsou při použití této funkce vybrány
 • cm_OpenRecycled: Otevřít složku 'Koš'
 • Nové parametry %L, %l, %F, %f, %D, %d vytvářejí seznam souborů v dočasné složce TEMP s názvy vybraných souborů a složek

Verze 4.03:

 • Oprava chyb ve verzi 4.02

Nové funkce v programu Commander 4.02:

 • Dekomprimace, odstranění a stahování pomocí protokolu HTTP (Ctrl+N) na pozadí
 • Synchronizace složek podporuje také synchronizaci složek se serverem FTP. Problémům, které se týkají synchronizace data a času se serverem FTP, je věnována část uvedená v důležité poznámce na stránce Synchronizace složek
 • Místní nabídka pravého tlačítka myši u ikony v oznamovací oblasti hlavního panelu
 • Přímé nahrávání souborů z archivu na server FTP
 • Lepší analýza seznamů souborů ze serveru FTP stažených přes HTTP proxy server
 • Klávesové zkratky definované uživatelem
 • Rozdělení tlačítka Stejné/Rozdílné u funkce sychronizace na dvě tlačítka
 • Změna data a času u složek
 • Přenosy mezi servery FTP (FXP): Na levý server bude vždy odeslán příkaz PORT, na pravý server pak příkaz PASV. To umožňuje přenosy souborů mezi veřejným serverem a serverem v místnosti se soukromou adresou nebo za bránou firewall. Soukromý server musí být v levém panelu.
 • Hledání souborů: Hledat pouze ve vybraných souborech a složkách
 • Mnoho malých přídavků a oprav chyb naleznete v souboru history.txt.

Zde je seznam nejdůležitějších přídavků v programu Commander 4.0:

 • Porovnání souborů podle obsahu
 • Automatické přizpůsobení šířky sloupce Název při změně velikosti programu Commander
 • Kopírování: přejmenování souboru, pokud cíl existuje
 • Kopírování a komprimace na pozadí (oddělený podproces)
 • Synchronizace složek s podsložkami
 • Bitmapový prohlížeč v programu Lister, další formáty prostřednictvím programu IrfanView
 • Kopírování souborů přímo z jednoho archivu do druhého
 • Obnovení výběru do stavu před poslední operací se soubory (Num /)
 • Rozšíření nabídky pravého tlačítka myši (v dialogovém okně Přidružení)
 • Přidání souborů na serveru FTP do seznamu (pomocí místní nabídky), odložení stahování
 • Uložení nastavení pomocí příkazu nabídky
 • Hledání duplicitních souborů
 • Protokol FTP: opakování připojení, pokud se nezdaří
 • Přeskočení souborů při kopírování, pokud se soubor na cílový disk nevejde
 • Podpora webového proxy serveru pro protokol FTP
 • Podrobnější zobrazení souborů, např. zobrazit nebo vybrat pouze soubory určitého data nebo velikosti
 • Výběr souborů, které nevyhovují daným zástupným znakům, např. všechny soubory kromě programů
 • Více virtuálních složek, jako např. Plocha, Počítač atd. – otevřete pomocí tlačítkové lišty
 • Zalamování textu na hranicích slov v prohlížeči Lister
 • Hledání souborů, které NEOBSAHUJÍ daný text
 • Tlačítka disků zvlášť pro každý panel
 • Podpora více serverů FTP
 • Protokol FTP: odeslat konkrétní příkazy ihned po připojení
 • Protokol FTP: varovat, pokud je binární soubor přenášen v textovém režimu
 • Ikony pro soubory PIF a virtuální složky (složky s nastaveným atributem 'systémový')
 • Hexadecimální hledání v prohlížeči Lister
 • Rychlé hledání: pouze písmena, ale zobrazit okno rychlého vyhledání
 • Výběr přenosového režimu protokolu FTP pomocí klávesnice – klávesová zkratka Ctrl+M
 • Kopírování na zařízení NUL, PRN, LPTx, COMx
 • Klávesová zkratka Ctrl+N nebo tlačítko URL umožňuje stahovat soubory i z webových serverů
 • Zadání vlastních nápovědných textů pro názvy disků
 • Použití externí knihovny ikon ICL k nahrazení výchozích ikon v panelech souborů. Ukázková knihovna ikon ICL je k dispozici na adrese www.ghisler.com.
 • Jako rozšiřující knihovny DLL lze přidat další archivátory a dekomprimátory (naleznete je na adrese www.ghisler.com).
 • Samozřejmě mnoho malých oprav a přídavků.

ID: What's new in this version? | whats_new | Total Commander

WinRAR

EmEditor

Beyond Compare

Opera

Universal Viewer

Drupal.org | Drupal.cz