Co je Info-ZIP?

Info-ZIP je skupina programátorů v jazyce C, jejímž cílem je nabídnout bezplatný archivátor a dekomprimátor ZIP pro co nejvíce platforem. S jejich svolením jsme části jejich kódu přeložili do jazyka Turbo Pascal a začlenili ho do programu Total Commander. Podmínkou bylo neúčtovat další poplatky za jejich kód a uvolnit zdrojový kód (viz níže).

Hlavní přispěvatel k dekomprimačnímu kódu ZIP byl Mark Adler. Za bezplatné poskytnutí mu patří zvláštní díky!

Pokud máte přístup k Internetu, můžete původní kód v jazyce C získat na adrese

http://www.info-zip.org

nebo na některých zrcadlových serverech simtel.net. Náš kód bude v budoucnu k dispozici na některých internetových hostitelích (hledejte soubor info-unz.dll).

Archivátor ZIP využívá knihovnu ZLIB, jejímž autorem je Jean-loup Gailly ze skupiny Info-Zip. Nepřeváděl jsem ji do jazyka Pascal, ale umístil jsem ji do knihovny DLL wcmzip16.dll a wcmzip32.dll. Knihovna ZLIB je k dispozici na stejné internetové stránce.

Bezplatný zdrojový kód pro dekomprimaci formátu ZIP v jazyce Turbo Pascal

Pokud programujete v jazyce Turbo Pascal, můžete zdarma získat zdrojový kód dekomprimační jednotky následujícím postupem:

Pošlete e-mailem žádost na adresu uvedenou na stránce www.ghisler.com (v části Support) a my vám zašleme zdrojový kód dekomprimátoru ZIP v příloze.

Tato nabídka je zcela nezávislá na programu Total Commander. Jeho současné zakoupení není vaší povinností!

ID: What is Info-ZIP? | Total Commander