Aktuální složka

Aktuální složka je zobrazena přímo nad panelem souborů. Pokud přejdete do komprimovaného souboru, tento soubor a všechny podsložky v něm se zde také zobrazí.
Při umístění ukazatele myši na cestu dojde k podtržení složky, která se nachází pod ukazatelem, a k zobrazení tlačítka se symbolem trojúhelníku hned pod ní (s výjimkou toho, když podržíte klávesu CTRL). Kliknutím na podtrženou složku se do ní rovnou přepnete. Pokud kliknete na tlačítko pod podtrženou složkou, otevře se seznam podsložek v dané složce. Tím je možné se rychle přepnout na určitou podsložku. Když v tomto seznamu přemístíte ukazatel myši doprava, otevřete podsložky, které obsahuje složka pod ukazatelem. Symbol malého trojúhelníku označuje, zda se ve složce nacházejí podsložky:
- bez trojúhelníku: Složka neobsahuje žádné podsložky, nebo nejsou právě přístupné.
- plný trojúhelník: Složka obsahuje podsložky, které lze zobrazit.
- prázdný trojúhelník: Program Total Commander nezjistil, zda se ve složce nacházejí podsložky (např. u virtuálních složek).

Lištu se složkami lze ovládat také pomocí klávesnice:
- stisknutím kombinace kláves Alt+F11 nebo Alt+F12 se ukazatel přemístí na seznam
- pomocí kláves Šipka vlevo a Šipka vpravo nebo klávesy Tabulátor lze přepínat mezi částmi dané cesty
- stisknutím klávesy Enter nebo Šipka dolů otevřete danou složku nebo seznam podsložek
- pomocí klávesy Escape seznam podsložek uzavřete, nebo opustíte lištu se složkami

Kliknutím mimo oblast cesty lze toto pole upravit, takže můžete stávající cestu zkopírovat do schránky, nebo vložit jinou cestu. Stisknutím klávesy Enter se přepnete na novou cestu. Není-li nová cesta přístupná, zůstane editační pole otevřené. Editační pole nyní také podporuje automatické doplňování – nabízí názvy složek, které vyhovují již napsané cestě. Výběrem položky z automatického doplňování se editační pole ihned nezavře, budete muset znovu stisknout klávesu Enter.

Dvojitým kliknutím na tento řádek otevřete Oblíbené položky, které umožní rychle přepnout na často používané složky. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši, otevřete místní nabídku pro aktuální složku, zatímco delším stisknutím pravého tlačítka myši (po dobu jedné sekundy) otevřete historii již navštívených složek.

ID: Current directory | add_curdir | Total Commander